Stadstafel Willemstad: veel belangrijke ontwikkelingen tegelijk

Geplaatst: 6-6-2017

Ook deze stadstafel was weer drukbezocht. In Willemstad spelen nu veel onderwerpen gelijktijdig. Zoals de ontwikkelingen rondom de jachthaven, het terrassen- en het parkeerbeleid. Maar er was tevens aandacht voor de andere actiepunten uit het gebiedsplan.

Zo blijft de voortgang van het project rondom de scholen op de stadstafel gedeeld worden. Voor wat betreft het appartementencomplex is het schetsplan naar verwachting na de zomervakantie klaar en wordt dan voorgelegd aan de tafel.

Met de rolstoel de boer op

De werkgroep Verkeer en Bereikbaarheid heeft een video gemaakt ‘Met de rolstoel de boer op’. In deze video vraagt de werkgroep aandacht voor moeilijk begaanbare paden voor minder validen. De gemeente heeft inmiddels alle punten opgelost op de Landpoortstraat en Achterstraat na (deze volgen nog). De werkgroep is blij met het resultaat en hoopt dat hierdoor ook bewustzijn vergroot is.

Onderhoud vesting

In een van de vorige tafels de beschadiging aan de vesting aangekaart. De gemeente heeft dit breder opgepakt en is bezig met het opstellen van een visie voor de vesting. Aan de hand daarvan wordt dan een onderhoudsplan gemaakt. Als de visie in opzet klaar is, wordt deze voorgelegd aan de stadstafel.

Terrassen Voorstraat

Binnenkort neemt het college een besluit over de ‘nadere regels’ (extra regelgeving) voor het terrassenbeleid. Deze regels zijn aangepast naar aanleiding van de opmerkingen vanuit Willemstad. De kwestie rondom het terras bij Hotel Trusten staan hier in feite los van. Uiteindelijk wordt dit geregeld in het nieuwe bestemmingsplan. Het voorontwerp hiervan is binnenkort gereed en op 19 juni is er hierover een inloopbijeenkomst van 16.00 uur tot 21.00 uur in gebouw Irene.
Ondertussen gaan de overleggen tussen horeca en inwoners door. De werkgroep vraagt hierbij ook aandacht voor de inwoners die vóór de terrassen zijn deel te nemen. De gemeente respecteert de uitkomst van deze overleggen.

Jachthaven

Op de stadstafel wordt aandacht gevraagd voor het parkeerprobleem bij de jachthaven. Ten oosten van de haven komt een parkeerterrein met ongeveer honderd plekken. Die is bedoeld voor de auto’s van de mensen die langdurig aangemeerd liggen in de haven. Maar de parkeerplaats moet nog worden aangelegd. In de tussentijd kan er wel geparkeerd worden op andere locaties buiten de vesting. Ondertussen zijn de ligplaatshouders uitgenodigd voor een bijeenkomst op 13 juni waarin ook het parkeerprobleem op de agenda staat.

Blauwe zone

In de vesting is de blauwe zone aangebracht. Juridisch is het verplicht om zowel blauwe belijning aan te brengen als borden te plaatsen. Het plaatsen van de borden heeft vertraging opgelopen, maar zullen later nog geplaatst worden. In afwachting hiervan wordt er nog niet gehandhaafd. De hele vesting wordt blauwe zone met uitzondering van de parkeerplaatsen rondom gebouw Irene en het Mauritshuis. De verkeersregelaars leiden de motoren om, zodat ze niet meer over de Voorstraat naar de Benedenkade rijden. Vanuit de tafel wordt opgemerkt dat het nu al lijkt te werken, omdat het een stuk rustiger is. Ook wordt opgemerkt dat het lijkt of motoren worden weggestuurd, maar dit is niet de bedoeling.

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel is op maandag 18 september vanaf 19.30 uur in gebouw Irene. Alle inwoners uit Willemstad zijn hierbij van harte welkom.

Gebiedsplannen

De stadstafel Willemstad is onderdeel van het Gebiedsplan Willemstad. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Willemstad komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten