5 april inloopavond over windenergie A16

Geplaatst: 29-3-2017

De provincie Noord Brabant organiseert samen met de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert twee inloopavonden over windenergie langs de A16. Inwoners uit Moerdijk en Drimmelen zijn welkom op 5 april in Plexat in Wagenberg. Inwoners uit Breda en Zundert zijn op 30 maart welkom in de Koutershof in Rijsbergen.

Op deze avonden presenteren de provincie en vier gemeenten 24 mogelijke opstellingen van windmolens langs de A16. Deze varianten laten zien waar en in welke opstelling de windmolens kunnen komen te staan. De windmolens leveren straks de energie voor 60.000 huishoudens (100 megawatt) langs de A16. Inwoners van het gebied kunnen tijdens de bijeenkomsten hun mening geven over de verschillende varianten. Wie verhinderd is op de avond voor de eigen gemeente, is uiteraard welkom op de andere avond. Aanmelden (niet verplicht) wordt op prijs gesteld, dit kan via www.brabant.nl/windenergiea16.

De provincie en gemeenten vragen om de mening van inwoners, omdat van de 24 varianten er ongeveer twaalf worden onderzocht in de Milieu Effect Rapportage. De stuurgroep bepaalt op basis van de opgehaalde informatie welke varianten het meest kansrijk zijn en dus onderzocht zullen worden. In de stuurgroep zitten de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer en de wethouders van de vier gemeenten.

Inloopavonden

Belangstellenden kunnen tijdens de bijeenkomsten op 30 maart en 5 april binnenlopen tussen 19.00 uur en 21.30 uur. Bezoekers kunnen de 24 varianten bekijken en er vinden kennissessies plaats over thema’s rond windenergie. Medewerkers en bestuurders van de provincie, de vier gemeenten en externe deskundigen zijn aanwezig om met aanwezigen in gesprek te gaan over de varianten. De varianten zijn nu ook al online te bekijken op www.brabant.nl/windenergiea16.

Projectbureau

Behalve tijdens de inloopavonden, kunnen inwoners, op afspraak of tijdens speciale inloopmomenten, terecht bij het Projectbureau Windenergie A16, aan de Princenhagelaan 1a 1 in Breda (naast Hotel Princeville). Op 11 en 12 april tussen 16 en 20 uur zijn er inloopmomenten om in gesprek te gaan over de 24 varianten.

Vervolg

Rond de zomer bepaalt de stuurgroep de voorkeurslocaties voor de windmolens (het voorkeursalternatief). Dit voorkeursalternatief wordt in een Provinciaal Inpassingsplan verder uitgewerkt, dat uiteindelijk door Provinciale Staten moet worden vastgesteld. Dit plan vormt uiteindelijk de basis voor de vergunningsprocedure.

‘Sociale wind’

Binnenkort ondertekenen alle potentiële ontwikkelaars van windmolens aan de A16 een ‘green deal’ met de gemeenten en provincie. Daarin wordt vastgelegd dat van elke vier windmolens, er minimaal één beschikbaar wordt gesteld aan de lokale gemeenschap. Daarmee willen de overheden de lasten en lusten van windmolens zo eerlijk mogelijk verdelen.

Meer informatie

Alle informatie over het project is te vinden op www.brabant.nl/windenergiea16. Belangstellenden kunnen zich op deze website ook aanmelden voor de nieuwsbrief Windenergie A16.