Dorpstafel Fijnaart: woningen en waterproof

Geplaatst: 7-3-2017

Op de dorpstafel kwam Wethouder Kamp toelichting geven over de woningbouwplannen voor Fijnaart. En zoals altijd werden de actiepunten waar de werkgroepen mee bezig zijn met elkaar gedeeld. Waaronder de verkeersknelpunten en laatste ontwikkelingen van ‘waterproof Fijnaart’.

Daarnaast werd de Stimuleringslening genoemd waarmee inwoners van gemeente Moerdijk hun huis duurzamer, veiliger en levensloopbestendig kunnen maken. Alle inwoners van Fijnaart hebben hiervan een brief en folder in de bus gekregen.

Woningbouw Fijnaart

Naar aanleiding van de vragen van de dorpstafel over de woningbouw was wethouder Kamp aangeschoven om toelichting te geven. Het aantal vanaf 2000 gebouwde  woningen in Fijnaart werd afgezet tegen de cijfers voor Klundert en Zevenbergen. Daarmee werd duidelijk dat er in Fijnaart relatief veel gebouwd is en wordt in de komende jaren.
De wethouder legde uit dat de ZNS-locatie op grond van de Structuurvisie van de gemeente vanaf 2020 in beeld komt voor mogelijke woningbouw. De eigenaar (Hollandia) heeft in een gesprek gemeld dat de locatie nu in gebruik is door het bedrijf en dus niet beschikbaar is. De gemeente richt zich daarom op woningbouw in het westen van Fijnaart en wil zich aansluitend richten op de ZNS-locatie. In Fijnaart-West is voldoende plaats om de woningzoekenden van Fijnaart aan een woning te helpen, zo zei wethouder Kamp.
Daarnaast is er regelgeving van de landelijke overheid die aangeeft dat er bij nieuwe woningbouw altijd nut en noodzaak moet worden aangetoond. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de behoefte van de eigen woonkern, maar ook naar mogelijkheden bij kernen in omliggende gemeenten.
Overigens worden in het woningbouwplan in Fijnaart-West niet alleen kavels verkocht, maar is de locatie ook beschikbaar voor kleinschalige projectontwikkelaars.

Verkeersknelpunten

Vanwege het hoge veiligheidsrisico voor de schoolfietsroute langs de Dreef heeft de werkgroep ‘Veilig en bereikbaar’ samen met gemeente Moerdijk gezorgd deze prioriteit krijgt.
Bij de Jumbo aan de Kadedijk worden markeringen duidelijker aangegeven en het kruispunt optisch smaller gemaakt om de weg veiliger te maken. Uitvoering start zodra het weer het toe laat. Daarnaast heeft de gemeente advies aan de eigenaar van het pand gegeven om meer zichtbaar aan te geven dat er eenrichtingsverkeer op het jumboterrein is.

Waterproof Fijnaart

Op 17 mei wordt de nieuwe waterberging bij het sportpark geopend.  Verder werkt de werkgroep ‘Waterproof Fijnaart’ aan een voorlichtingscampagne met informatie om de wateroverlast tegen te gaan. Maatregelen en informatie van de werkgroep kunnen worden ingezien op de website van de gemeente: https://www.moerdijk.nl/web/Fijnaart/Samen-op-weg-naar-een-waterproof-Fijnaart.html.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafels is op donderdag 1 juni vanaf 19.30 uur in De Parel. Alle inwoners van Fijnaart zijn hierbij welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Fijnaart is onderdeel van het Gebiedsplan Fijnaart. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Fijnaart komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten