Dorpstafel Heijningen: resultaten geluidsmetingen A4

Geplaatst: 21-3-2017

Veel Heijningers waren benieuwd naar de resultaten van de geluidsmetingen die het afgelopen jaar zijn gehouden. De werkgroep van de dorpstafel gaf toelichting op het resultatenrapport van Rijkswaterstaat. Verder was wethouder Fakkers aangeschoven om meer uitleg te geven over de dorpstafel.

Ook is er een presentatie gegeven van de nieuwe manier van afval inzamelen. De dorpstafel vindt het belangrijk dat alle inwoners goed worden geïnformeerd. Daarom denkt de dorpstafel mee over de manier waarop de Heijningers in de maand mei hiervan op de hoogte worden gesteld.

Geluidsmetingen A4

De werkgroep Leefomgeving en de gemeente hebben samen het resultatenrapport over de geluidsmetingen van Rijswaterstaat besproken met de aanwezigen.
De metingen aan de oostkant van Heijningen geven aan dat het geluid hoger is dan de toegestane norm. De metingen aan de westkant (dorpskant) vallen net binnen de norm; dit hoeft echter niet te gelden voor alle woningen aan de westkant, omdat er woningen zijn die dichter bij  de weg staan dan het meetpunt. Daarbij wijst de werkgroep erop dat er ZOAB geplaatst is, wat een geluidsreductie van ongeveer 2dB geeft. De werkgroep geeft aan dat dit soort asfalt in de loop van de jaren minder geluiddempend zal worden, waardoor deze geluidsreductie na vier jaar teniet is gedaan en daarna alleen nog maar minder zal worden.
De gemeente en de werkgroep zijn daarom samen op zoek naar oplossingen voor de geluidsoverlast die de mensen ervaren. Uit de Rijksbegroting 2017 is duidelijk geworden dat de totale aanlegkosten van de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom € 17 miljoen lager zijn uitgevallen dan begroot. Hierop hebben de wethouders van gemeente Moerdijk samen met hun collega’s van de gemeentes Steenbergen en Bergen op Zoom gevraagd om deze besparing in te zetten voor geluidswerende maatregelen. Het isoleren van huizen heeft hierbij niet de voorkeur, omdat dit geen oplossing biedt als je het raam wil openzetten of in de tuin wil zitten. De gemeente gaat onderzoeken welke mogelijkheden er voor (alternatieve) geluidsschermen zijn. De werkgroep en de gemeente zetten zich hiervoor samen in.

Over de dorpstafel

De dorpstafel Heijningen is voor en door inwoners van Heijningen. De dorpstafel wordt altijd als eerste op de hoogte gesteld van en beslist mee over ontwikkelingen in Heijningen. Wat er besproken wordt aan de dorpstafel hangt af van de inwoners zelf. De onderwerpen die besproken worden, komen namelijk van de dorpstafeldeelnemers zelf. Elk onderwerp wordt vervolgens door werkgroepen aangepakt. In zo’n werkgroep zitten inwoners die iets willen doen aan dat onderwerp, hierbij indien nodig ondersteund door één of meerdere personen van de gemeente, Surplus, Woonkwartier en/of de politie.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op donderdag 18 mei vanaf 20.00 uur in het Pestalozzihuis. Alle inwoners van Heijningen zijn hierbij van harte welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Heijningen is onderdeel van het Gebiedsplan Heijningen. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Heijningen komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten