Huiselijk geweld stopt niet vanzelf

Geplaatst: 10-3-2017

Heeft u het vermoeden dat iemand uit uw omgeving mishandeld wordt? Bent u zelf slachtoffer? Kunt u zich slecht beheersen? Huiselijk geweld komt vaker voor dan u denkt. Zo werden er in 2016 maar liefst 323 meldingen van huiselijk geweld gedaan in de gemeente Moerdijk. En dat zijn alleen de meldingen die bekend zijn. Laat het er niet bij zitten en meld dergelijke gevallen!

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand in huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Voorbeelden hiervan zijn: gezinsleden, ex-vriend(in) of een huisvriend(in). Het kan daarbij gaan om geweld in de vorm van kindermishandeling, verwaarlozing, partnergeweld, ouderengeweld en gedwongen prostitutie.

Huiselijk geweld vindt plaats achter de voordeur en is vaak niet direct zichtbaar. Voor zowel slachtoffer als dader is er een drempel om hulp te vragen en daarmee de cirkel van geweld te doorbreken. Huiselijk geweld gaat zelden tot nooit vanzelf over. Hoe langer het geweld duurt, hoe moeilijker het kan zijn om het te stoppen. ‘’De omgeving kan iets doen om het geweld te stoppen’’, aldus wethouder Eef Schoneveld van de gemeente Moerdijk.

Wat kunt u doen?

Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Of heeft u sterke vermoedens dat iemand in uw omgeving het slachtoffer is van huiselijk geweld, of kindermishandeling? Neem contact op met Veilig Thuis West-Brabant. Professionele hulpverleners bepalen dan samen in overleg of, en zo ja, welke hulp er nodig is. Contact opnemen kan via telefoonnummer: 0800 2000 of www.veiligthuiswb.nl.

Meldcode voor professionals

Sinds 1 juli 2013 is de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Deze wet beschrijft wat er van professionals wordt verwacht en hoe zij met de signalen kunnen omgaan door middel van een vijf-stappenplan. Meldingen van huiselijk geweld worden namelijk zelden door de slachtoffers zelf gedaan. Signalering van geweld door professionals is dus belangrijk om het geweld te stoppen en hulp te kunnen bieden. Bent u bijvoorbeeld huisarts, leraar of medewerker van een inrichting en heeft u het vermoeden dat iemand slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling is? Dan bent u volgens deze wet verplicht om hier adequaat op te reageren door de meldcode te hanteren en het vijf-stappenmodel te doorlopen.

Voor advies, consultatie of hulp kunnen professionals aankloppen bij Veilig Thuis West-Brabant. Bij twijfel kan de professional Veilig Thuis West-Brabant om advies vragen.