Inwoners in het oostelijk deel van de gemeente starten met nieuwe inzamelsysteem huishoudelijk afval

Geplaatst: 15-3-2017

Deze week krijgen de inwoners van de dorpskernen van Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk en Langeweg een brief. Hierin krijgen ze de vraag om voor hun kern een belangrijke keuze te maken die betrekking heeft op het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval.

Huishoudens in het buitengebied en gebieden met weinig huizen (lintbebouwing) krijgen deze vraag niet. Zij krijgen deze week wel een brief over de veranderingen. Dit betreft de huishoudens in het hele oostelijke buitengebied, waaronder het oostelijk buitengebied van Zevenbergen.

Voor alle inwoners (zowel in het dorp als in het buitengebied) geldt: al het recyclebare afval (grondstoffen) wordt aan huis opgehaald. Dit betreft gft-afval, papier en plastic & drankenkartons. Voor het beetje restafval dat er nog overblijft ontvangen de inwoners in het buitengebied een container aan huis. Maar in de bebouwde kernen kiezen de huishoudens de manier waarop ze dit restafval gaan weggooien zelf. Ofwel in een bak aan huis die eens per 4 weken wordt geleegd ofwel ondergronds in een container in de buurt, wanneer en zo vaak men wil. Het is een gezamenlijke keuze die geldt voor de hele dorpskern.

De kernen maken hun keuze door middel van een stemming per huishouden. Het systeem met de meeste stemmen wordt de keuze van de kern.

Voorlichting voor de inwoners

Om te kunnen stemmen is het belangrijk dat de inwoners voldoende geïnformeerd en voorgelicht zijn. Deze week ontvangen alle huishoudens een folder over het “waarom” van een nieuw systeem, de veranderingen en de keuzes. Alle mogelijke vragen of zorgen die er bestaan over de keuze die men moet maken licht de gemeente hierin toe. Ook is een plattegrond toegevoegd die een reëel beeld geeft van de mogelijke locaties van ondergrondse containers en het mogelijke aantal ervan. In de begeleidende brief staat uitgelegd hoe men moet stemmen. Eventueel aanvullende vragen worden beantwoord op de pagina: Restafval: ondergrondse container of container aan huis?. De brief, folder en plattegrond zijn samengesteld in overleg met vertegenwoordigers van de kernen, de dorpstafels, een adviesbureau en collega’s van Afvalservice Breda.

Planning

In april 2017 zal de uitslag voor de eerste drie kernen bekend worden gemaakt. Hierna krijgen alle huishoudens nog enkele individuele keuzes voorgelegd. Zo kan men van een aantal containers zelf het formaat kiezen en kiest men straks ook individueel of men de plastic verpakkingen & drankenkartons in zakken wil blijven inzamelen of dat men hier liever een container voor wil ontvangen.

Meer over de veranderingen en wanneer er wat verandert voor u is te vinden onder het nieuwe inzamelsysteem

Geen brief ontvangen?

Woont u in Zevenbergschen Hoek, dorp Moerdijk of Langeweg en heeft u op 16 maart nog geen brief over afval ontvangen? Neem dan alstublieft vóór 21 maart 2017 contact op met de gemeente!