Stadstafel Willemstad: volle tafel met veel nieuws

Geplaatst: 8-3-2017

De ruimte in gebouw Irene zat vol met inwoners van Willemstad voor het laatste nieuws over onder andere het afvalinzamelingssysteem, het Mauritshuis, het terrassenbeleid en de scholenproblematiek. Het parkeerbeleid komt aan de orde in een aparte inloopbijeenkomst maandag 13 maart van 16.00 uur tot 21.00 uur in gebouw Irene.

De informatie over het nieuwe afvalinzamelingssysteem wordt samen met de stadstafel opgesteld en zal te zijner tijd verstuurd worden naar alle inwoners.

Toekomst scholen

Er is een goede samenwerking tussen de gemeente en de schoolbesturen van de Willem de Zwijger en De Singel. De vereiste oplossing is dat de scholen in één gebouw gehuisvest worden. Maar op verzoek van de gemeenteraad wordt samen gezocht naar een structurele oplossing. Hierbij wordt gekeken naar een samenvoeging van meerdere maatschappelijke voorzieningen tot één multifunctioneel gebouw. De stadstafel wordt hierbij betrokken en gevraagd actief mee te denken over mogelijke combinaties van voorzieningen en een geschikte locatie.

Terrassenbeleid

Naar aanleiding van de laatste extra stadstafel over het nieuwe terrassenbeleid, hebben de horeca ondernemers komende week een overleg gepland met de omwonenden en de middenstand van de Voorstraat. De horeca is ook vertegenwoordigd aan de stadstafel en houdt de tafeldeelnemers op de hoogte.

Mauritshuis

De werkgroep presenteerde de plannen voor het Mauritshuis. Het doel is om het Mauritshuis te ontwikkelen tot de uitvalsbasis voor bezoek aan Willemstad, een culturele en zakelijke ontmoetingsplek en een toegankelijk monument. De komende maanden wordt er druk gewerkt om dit invulling te geven.

Toegankelijkheid voor rolstoelen

De werkgroep van de stadstafel heeft een video gemaakt om aan te geven op welke plekken mensen in een rolstoel hinder ondervinden. Naar aanleiding daarvan gaat de gemeente waar dat mogelijk is die plekken meteen aanpakken. Een aantal van de punten uit de video worden meegenomen in de onderhoudsplanning. En voor de plekken die niet van de gemeente zijn in gesprek gaan met de eigenaren.

Volgende stadstafel

De volgende stadstafel is op maandag 29 mei vanaf 19.30 uur in gebouw Irene. Op de stadstafel zijn alle inwoners van Willemstad welkom. Zijn er onderwerpen bij waar u als inwoner graag aan mee wil werken, dan kunt u zich aanmelden voor een werkgroep.

Gebiedsplannen

De stadstafel Willemstad is onderdeel van het Gebiedsplan Willemstad. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De stadstafel Willemstad komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten