Uitgebreide samenspraak leidt tot positief ontvangen voorontwerp bestemmingsplan buitengebied

Geplaatst: 15-3-2017

1400 inwoners en ondernemers kregen een brief of de bestemming van hun kavel nog klopte; 250 gesprekken werden gevoerd en zo’n 500 vragen beantwoord. Er werden goed bezochte en actieve arenadebatten gehouden: het bestemmingsplan buitengebied is uitgebreid besproken. De reacties zijn positief en vorige week stemde het college in met het vernieuwde plan. Het ligt nu tot en met 19 april ter inzage.

Wethouder Jaap Kamp: “Ik ben er heel erg over te spreken, vooral ook door de manier waarop het tot stand is gekomen. Heel veel mensen hebben zich laten horen of hebben meegedaan aan de arenadebatten. Gemeenteraad, klankbordgroep en eigenaren in het buitengebied hebben mee kunnen praten en meedenken, en hebben dat ook actief gedaan. Al die gesprekken en reacties hebben tot een plan geleid dat door velen goed ontvangen is”.

Het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied is te vinden op de website van de gemeente en via www.ruimtelijkeplannen.nl
Het huidige bestemmingsplan, voor het hele buitengebied van gemeente Moerdijk, moest vanuit wettelijk oogpunt geactualiseerd worden. De start daarvoor werd gemaakt met het opstellen van de Visie Buitengebied. Hiervoor sloegen bewoners, gemeenteraad en klankbordgroep de handen ineen. Tegelijk is een inventarisatie gedaan van de functies in het buitengebied. Naar aanleiding daarvan kregen alle grondeigenaren in het buitengebied een brief met een voorstel voor de bestemming van hun perceel.

In november 2016 zijn alle grondeigenaren in het plangebied aangeschreven met het resultaat van deze inventarisatie. Bij deze brief was een bestemmingsvoorstel voor het eigen perceel gevoegd. Via persoonlijke tafeltjesgesprekken, mail of telefonisch konden vragen en wensen over dit voorstel besproken worden.