Veiligheid voorop bij aanbesteding leerlingenvervoer Moerdijk

Geplaatst: 9-3-2017

Gemeente Moerdijk start met de verplichte openbare Europese aanbesteding voor het leerlingenvervoer voor de volgende vijf schooljaren: 2017-2018 tot en met 2021-2022. De vervoerder moet voldoen aan hoge eisen voor het zo veilig mogelijk vervoeren van de leerlingen.

Europese aanbesteding

De huidige vervoerscontracten eindigen per 1 augustus 2017. De gemeente moet een openbare Europese aanbesteding doen, omdat de opdracht voor het uitvoeren van leerlingenvervoer hoger is dan € 209.000, het drempelbedrag waarboven Europees aanbesteed moet worden. De gemeente Moerdijk start daarom de verplichte aanbesteding van het leerlingenvervoer voor de volgende vijf schooljaren 2017-2018 tot en met 2021-2022. De aanbesteding staat vanaf woensdag 8 maart  op www.tenderned.nl.

Programma van eisen

In het programma van eisen zijn de kwaliteitseisen opgenomen, waaraan de vervoerder moet voldoen. Daarbij is aangesloten bij de huidige uitvoeringspraktijk. De leerlingen moeten worden opgehaald bij het woonadres en de vervoerder mag geen opstapplaatsen hanteren. Ook mag de vervoerder alleen voertuigen inzetten met maximaal acht zitplaatsen. Grote touringcars/bussen zijn niet toegestaan.

Veiligheid

Er zijn hoge eisen gesteld aan het veilig vervoeren van de leerlingen. De chauffeur moet voorafgaand aan ieder schooljaar een kopie van de geldende chauffeurskaart (= impliciet ook Verklaring Omtrent Gedrag) overleggen en een kopie van een geldend certificaat  “Levensreddend handelen en reanimatie” of een geldend EHBO-diploma. Tevens moet de chauffeur minimaal 3 jaar in het bezit zijn van het rijbewijs, kennis hebben van het calamiteitenplan en –instructie en het gebruik van het Taxipaspoort.
Het voertuig moet onder andere voorzien zijn van:

  • winterbanden in de periode van 1 november tot 1 april;
  • een gevulde EHBO-trommel, een adequaat werkende brandblusser, een noodhamer en gordelsnijder, een gevarendriehoek en fluorvestjes voor iedere leerling en de chauffeur;
  • communicatieapparatuur, boordcomputer en navigatiesysteem;
  • portieren/schuifdeuren die voorzien zijn van een kinderveilige sluiting; en
  • pictogrammen met gedragsregels.

Planning

Welke vervoerder het leerlingenvervoer verzorgt vanaf het volgende schooljaar 2017-2018, is pas bekend in mei bij het resultaat van de aanbestedingsprocedure. De kennismaking met de vervoerder door de ouders vindt vervolgens plaats op een informatieavond in juni.