Veiligheidsavond voor alle inwoners en bedrijven uit dorp Moerdijk in de Ankerkuil

Geplaatst: 20-3-2017

Hoe en waar word ik op de hoogte gehouden van de belangrijke informatie in het geval van bijvoorbeeld een brand? En welke vluchtroutes neem ik wanneer ik bij een incident dorp Moerdijk uit wil? Wat wordt er gedaan als ik een klacht indien over bijvoorbeeld stank? Deze, en nog een aantal andere onderwerpen komen aan de orde op de Veiligheidsavond op donderdag 23 maart in de Ankerkuil. Alle inwoners en bedrijven uit dorp Moerdijk zijn daar welkom.

Bedoeling is om de inwoners uit dorp Moerdijk op deze thema-avond zo goed mogelijk te informeren over veiligheidsrisico’s in de eigen omgeving, wat gemeente en veiligheidspartners doen wanneer er toch iets gebeurt en wat de inwoners zelf kunnen doen.

Drie thematafels

Centraal tijdens de avond staan drie zogenaamde thematafels. Aan elke tafel wordt een onderwerp behandeld dat een relatie heeft met veiligheid in Moerdijk en waar inwoners zich kunnen laten bijpraten over bijvoorbeeld het werk van de brandweer (en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant), politie, gemeente, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en GGD. Ook is er informatie te verkrijgen over een aantal veiligheidsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld Buurtpreventie, Actie Inbraakproof! en het Veiligheidsdashboard. De onderwerpen zijn bepaald in overleg met de dorpstafel Moerdijk en zijn de veiligheidskwesties die het meest spelen in Moerdijk. Inwoners kunnen zich opgeven voor één of twee thematafel-sessies naar keuze.

Wanneer en locatie?

Donderdag 23 maart, 19.15 uur - 22.15 uur
De Ankerkuil dorp Moerdijk

Aanmelden?

Dan kan voor 19 maart per e-mail: veiligheid@moerdijk.nl, waarbij u aangeeft met hoeveel personen u aanwezig bent. Voor vragen kunt u contact opnemen met Marian Pors van de Veiligheidsstaf van de gemeente Moerdijk, te bereiken via 14 0168.  Heeft u geen mail, dan kunt u natuurlijk ook even bellen om u aan te melden.

Meer weten?

https://www.moerdijk.nl/Veiligheid