Activiteiten tijdens landelijke Week van Ons Water

Geplaatst: 11-5-2017

De Week van Ons Water (12 tot en met 21 mei) staat in het teken van water in en om het huis. In deze week organiseert de gemeente Moerdijk in samenwerking met waterschap Brabantse Delta verschillende activiteiten. Met onder andere een educatieve activiteitenmiddag aansluitend aan de opening van de waterberging in Fijnaart op 17 mei.

Feestelijke opening waterberging in Fijnaart op 17 mei

Op woensdag 17 mei om 13:00 uur openen wethouder Jaap Kamp en waarnemend dijkgraaf Huub Hieltjes van Waterschap Brabantse Delta de waterberging in Fijnaart. Dit doen zij met een speciale watertafel, die de bijzondere watersituatie in Fijnaart laat zien.

In het dieper gelegen gedeelte van Fijnaart is al jaren sprake van wateroverlast bij hevige regenval. Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk willen dit verminderen. Samen met inwoners en agrariërs hebben zij daarom maatregelen bedacht en uitgevoerd. Eén van de maatregelen was het aanleggen van de waterberging aan de Westkreekweg. Daarnaast willen zij de bewoners bewust maken van handelingen die zij zélf kunnen doen om wateroverlast tegen te gaan.

Educatieve activiteitenmiddag o.a. een VR game!

Na de opening is er een leuke, educatieve activiteitenmiddag voor de kinderen. Zij kunnen over water lopen met een Aquabubble, in Virtual Reality verschillende ‘water-games’ spelen, met een speciale rioolbus in het riool kijken, of diverse spelletjes doen met water als thema. De landelijke Week van Ons Water (12 tot en met 21 mei) is dan ook bedoeld om alle bezoekers spelenderwijs bewust te leren omgaan met water in hun omgeving.

De activiteiten vinden plaats op en rond de waterberging aan de Westkreekweg in Fijnaart. Iedereen is van harte welkom op 17 mei van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Interactieve tentoonstelling ‘Het riool leeft’

Tijdens de Week van ons Water kan men in de centrale hal van het gemeentehuis de informatieve en educatieve tentoonstelling ‘Het riool leeft’ bezoeken. De tentoonstelling is verrassend, speels en interactief voor alle leeftijdsgroepen. Bezoekers kunnen onder meer riolen inspecteren, grondwaterproblemen aanpakken of achterhalen hoe wateroverlast ook bij klimaatveranderingen te voorkomen is. Of zien hoe een rioolsysteem werkt, welke beroepen daarbij horen of hun eigen kennis van het riool testen.

Langste Watertekening

Tijdens de Week van Ons Water wordt er een poging gedaan om de langste ‘watertekening’ te maken. Op www.langstewatertekening.nl is een kleurplaat te downloaden. Na inkleuring kan de tekening op deze site weer geüpload worden om zo deel te nemen aan de actie.

Interactieve waterontdekplek

Bij kinderboerderij ‘De Dierenploeg’ in Zevenbergen worden er diverse spelletjes georganiseerd op de waterspeelplaats. Deze activiteiten leren kinderen bewust omgaan met water en het klimaat. Kijk voor de openingstijden op www.weekvanonswaterinbrabant.nl.  

Meer informatie

Wil je meer weten over de waterberging en de maatregelen in Fijnaart? Kijk dan op www.moerdijk.nl/fijnaart. Wil je meer weten over de activiteiten tijdens de Week van Ons Water, kijk dan op www.weekvanonswaterinbrabant.nl.

Poster Opening waterberging