College: grondgebruik in overleg met inwoners officieel vastleggen

Geplaatst: 30-5-2018

Het college van burgemeester en wethouders gaat regelingen treffen voor kleine stukken gemeentegrond die door inwoners worden gebruikt, zonder dat dit is vastgelegd in een overeenkomst. Gebruikers van deze grond worden hiervoor benaderd. In overleg met de gemeente kan er een huur- of koopovereenkomst worden aangegaan.

Het gaat in totaal om ongeveer 450 stroken gemeentegrond die worden gebruikt door inwoners omdat ze geen belangrijke functie meer hebben. Deze grond direct aan een perceel van een inwoner, en heeft een maximale oppervlakte van 150 m2.

Door het gebruik van deze stukken grond officieel te regelen wil de gemeente duidelijkheid en gelijkheid creƫren voor alle betrokken partijen. Het project wordt uitgevoerd door Metafoor Vastgoed.

Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op Moerdijk.nl/grondgebruik.