Dorpstafel Heijningen: A4, wonen en speelruimte

Geplaatst: 24-5-2017

Ook deze keer weer een aantal nieuwe gezichten. Alle Heijningers zijn uitdrukkelijk welkom om vrijblijvend aan de dorpstafel aan te schuiven en samen te praten over de toekomst van hun dorp. Inwoners dragen zelf de onderwerpen aan en bepalen daarmee de ontwikkeling van Heijningen.

Het Huis van de Wijk is een van de vaste items op de dorpstafel. Verder werden er levendige gesprekken gevoerd over de volgende onderwerpen.

Overlast A4

Op de vorige tafel op 16 maart heeft de werkgroep Leefomgeving samen met de gemeente het resultatenrapport over de geluidsmetingen van Rijswaterstaat besproken met de tafel. Inmiddels is in de werkgroep Leefomgeving globaal verkend wat het betekent als er een geluidsscherm komt, zowel wat betreft plaatsing als financieel.

Huizen in Heijningen?

Op de dorpstafel bleken de meningen verdeeld over de behoefte aan (nieuwe) woningen en naar welke soort woningen er vraag is. Willen jongeren graag in Heijningen blijven wonen en zoja is die mogelijkheid er voldoende? Is er interesse van buitenaf? Dit waren vragen waarop geen eenduidig antwoord kwam.
Afgesproken wordt dat de volgende tafel verder wordt ingegaan op het thema ‘wonen’. Hierbij komt dan het Woningbehoefteonderzoek aan de orde, legt Woonkwartier het toewijzingsbeleid uit en worden bestaande onderzoeken onder de loep genomen.

Speelruimte locatie

Naar aanleiding van de laatste bijeenkomst over de speelruimte is de mogelijke locatie van het trainingsveldje van de voetbal en ideeën over de invulling die daar besproken zijn gedeeld met de aanwezigen. Die plek zou daarnaast nog ruimte kunnen bieden aan andere functies. Tijdens de speelruimte bijeenkomst kwam onder andere de optie voor een extra parkeerterrein aan de orde, maar niet alle tafeldeelnemers zijn overtuigd van de noodzaak daarvan. Ook over de  locatie zelf zijn de meningen verdeeld. In kader van het gezamenlijk invulling geven aan deze locatie zal in ieder geval een ieder worden uitgenodigd.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is na de zomervakantie op 7 september 2017 vanaf 20.00 uur in het Pestalozzihuis. Bij elke dorpstafel Heijningen zijn altijd alle inwoners van Heijningen welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Heijningen is onderdeel van het Gebiedsplan Heijningen. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Heijningen komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten