Dorpstafel Noordhoek: veel belangstelling toekomst d’Ouwe School

Geplaatst: 23-5-2017

Het onderzoek van de mogelijkheden voor een multifunctioneel gebouw kwam uitgebreid aan bod aan de tafel. Verder werd het laatste nieuws over de organisatie voor de zwerfafval opruimdag en heeft de dorpstafel gevraagd om meer informatie over de nieuwe manier van afval inzamelen.

Daarnaast werd zoals altijd de laatste stand van zaken over de lopende actiepunten van de verschillende werkgroepen gedeeld.

Toekomst d’Ouwe School

D’Ouwe School heeft de komende periode onderhoud nodig. Bij de voorbereiding van het onderhoudsplan bleek dat het onderhoud veel geld gaat kosten, reden voor Woonkwartier om te onderzoeken wat de behoefte is aan een toekomstbestendig multifunctioneel  gebouw voor de komende jaren voor Noordhoek. Dat kan betekenen dat het gebouw gerenoveerd of aangepast wordt of dat de activiteiten naar elders in Noordhoek verhuizen. Woonkwartier onderzoekt nu wat de beste oplossing is voor Noordhoek. Hiervoor heeft Woonkwartier gesprekken gevoerd met de verenigingen over de wensen en eisen om hun activiteiten goed uit te kunnen voeren. Ook andere locaties die de mogelijkheden van d’Ouwe School kunnen bieden, zijn in kaart gebracht.
Voor wat betreft de planning zal 2017 vooral in het teken staan van inventariseren van de mogelijkheden van locaties samen met de wensen en eisen van iedereen die gebruikt maakt van of behoefte heeft aan een locatie. In 2018 volgen de financiële berekeningen en bedrijfsplannen voor de diverse mogelijkheden. Daarna kan er een keuze gemaakt worden en gestart met de uitvoering.
In ieder geval is continuïteit een belangrijk aandachtspunt. Activiteiten moeten kunnen blijven doorgaan, ook als een locatie bijvoorbeeld doorverkocht zou worden.

17 juni: zwerfafval opruimdag

Het is fijner om te wonen in een schoon dorp en zwerfafval is ook slecht voor het milieu. De werkgroep van de dorpstafel organiseert een zwerfafval opruimdag voor Noordhoek. Doet u ook mee? Kom dan op zaterdag 17 juni om 9.45 uur naar Sint Jozefstraat 7. Vanaf 10.00 uur tot 12.30/13.00 uur wordt er vuil verzameld. Het is natuurlijk ook prima als u liever maar een uurtje meeloopt. Alle hulp is welkom! Voor alle benodigde materialen wordt gezorgd.

Huis van de Wijk

Voortaan zijn contactpersonen van Surplus en Woonkwartier elke 4e dinsdag van de maand tussen 15.30 en 17.00 uur aanwezig in d’Ouwe School. U kunt dan vrijblijvend binnenlopen met vragen en opmerkingen of voor informatie en advies.
Dinsdag 23 mei is de wijkzuster tot 16.30 aanwezig om uw bloeddruk te meten.

Nieuwe afvalinzamelingssysteem

Aan de inwoners van Noordhoek wordt gevraagd om een keuze te maken voor ondergrondse container of een extra container aan huis. Deze keuze geldt voor het hele dorp. Daarnaast verandert de frequentie van ophalen en kunt u individueel kiezen voor een container of een zak voor het plastic afval. Op verzoek van de dorpstafel zijn hebben zij tot 14.00 uur een stand op de jaarmarkt waar u vragen kunt stellen over deze nieuwe manier van afval inzamelen. Meer informatie op de website van de gemeente: www.moerdijk.nl/afval.

Volgende dorpstafel

De volgende dorpstafel is op dinsdag 11 juli vanaf 19.00 uur in d’Ouwe School. Alle inwoners van Noordhoek zijn hierbij van harte welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Noordhoek is onderdeel van het Gebiedsplan Noordhoek. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Noordhoek komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten