Een 7,8 voor wonen in Moerdijk; stijgende lijn dienstverlening zet door

Geplaatst: 31-5-2017

Hoe is het wonen in Moerdijk, hoe ervaren mensen de moeite die gedaan wordt om de gemeente leefbaar te houden en hoe ervaren zij de dienstverlening van de gemeente? Die vragen staan centraal in de jaarlijkse peiling onder inwoners. De uitkomsten van het onderzoek over 2016 zijn bekend: een ‘stabiel en licht positief beeld’

De ondervraagde inwoners waarderen het wonen en leven in de eigen buurt met een 7,8. Voor communicatie, het samenwerken met inwoners, digitale en algemene dienstverlening en de moeite om mensen aan het maatschappelijk leven te laten meedoen krijgt de gemeente een 6,7. Dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 6,6 en hetzelfde als vorig jaar. De cijfers per onderdeel zijn allemaal ietsje hoger.

Stijgende lijn dienstverlening zet door

Het stijgende niveau van de digitale en algemene dienstverlening weet de gemeente goed vast te houden: vorig jaar een 6,1 en nu een 6,6. “Ik ben niet ontevreden over de uitkomsten”, is wethouder Frans Fakkers bescheiden. “De stijgende lijn die we willen houden we vast. De meeste cijfers zijn vergelijkbaar met de landelijke gemiddelden. Op een aantal punten scoren we bovengemiddeld hoog, zoals op digitale dienstverlening, en over dienstverlening in het algemeen zijn mensen ook tevredener. Het is een teken dat onder meer het werk aan de website en het aanbod van digitale mogelijkheden zijn vruchten afwerpt. Ook ben ik erg blij te zien dat 41% van de mensen opmerkt dat er voldoende ruimte is om ideeën en initiatieven te realiseren. Daar vragen we ook expliciet om, we zien graag dat inwoners ook zelf aan de slag gaan met hun wijk. Zij weten uiteindelijk toch zelf het beste hoe hun wijk of buurt er uit zou moeten zien”.

De wethouder blijft scherp: “Ik ben tevreden met de stijgende cijfers maar het streven blijft toch echt een volle 7 hoor, maar liefst een 8! We komen van ver. We zitten op de goede weg.

Opvallende stijgingen

24% van de ondervraagden was het helemaal eens met de stelling dat straten paden en trottoirs goed begaanbaar zijn. Vorig jaar was dat nog 15%. 46% antwoordde ‘helemaal eens’ op de stelling dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen; dat was vorige keer nog 40%.

Bijdrage van buurtbewoners aan leefbaarheid

Opvallend is dat de gemeente blijkbaar een sterker beroep mag doen op buurtbewoners om een bijdrage te leveren aan leefbaarheid: vorige keer vond 48% dat dat voldoende gedaan werd, nu nog 39% van de ondervraagde inwoners. Wel vindt zes van de tien mensen dat buurtbewoners altijd voor elkaar klaarstaan en voelt bijna 9 op de 10 inwoners zich thuis in de buurt.

Waarstaatjegemeente

Gemeente Moerdijk is een van de gemeenten die haar cijfers aanlevert voor “Waar staat je gemeente”. Daar is een overzicht te vinden van verschillende cijfers over de gemeente, van deze peiling tot cijfers over zorg, onderwijs, economie, etc. De cijfers zijn te vergelijken met landelijke gemiddelde maar ook met andere gemeenten: www.waarstaatjegemeente.nl. In totaal hebben 785 mensen uit de gemeente Moerdijk de vragenlijst volledig ingevuld.