Onderzoek naar het mediagebruik voor lokaal en regionaal nieuws

Geplaatst: 17-5-2017

De afdeling communicatie van de gemeente Moerdijk wil graag weten hoe de inwoners op de hoogte blijven van het lokale en regionale nieuws. Woont u in de gemeente Moerdijk? Vul dan de vragenlijst in.

Met de resultaten van dit onderzoek wil de gemeente te weten komen of de inwoners beter bereikt kunnen worden en wat de meest geschikte manier kan zijn. Door het invullen van de onderstaande korte vragenlijst kunt u meewerken aan het onderzoek. De vragenlijst is alleen bestemd voor inwoners van de gemeente Moerdijk en mag slechts éénmalig ingevuld worden. Hartelijk bedankt!

Vragenlijst mediagebruik