Ook nader onderzoek toont geen verband tussen gezondheidsklachten en industrieterrein

Geplaatst: 11-5-2017

Begin 2016 werd geen aanwijsbaar verband gevonden tussen het Haven- en Industrieterrein Moerdijk en het voorkomen van kanker in gemeente Moerdijk (in de periode 1989-2013). Wel werden in Zevenbergen meer gevallen van longkanker geconstateerd. Vanuit haar taak voor publieke gezondheid gaf gemeente Moerdijk opdracht tot nader onderzoek. Die resultaten zijn nu bekend. In de laatste drie jaar is geen significante afwijking voor Zevenbergen gevonden. Een relatie tussen aandoeningen in de gemeente en het industrieterrein is ook nu niet te herleiden.

Een signaal van een aantal huisartsen uit de omgeving vormde de aanleiding voor het in 2016 gehouden onderzoek. De gegevens over Zevenbergen waren voor het Moerdijkse college aanleiding om de GGD vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Dit recentere onderzoek bestond uit inzichtelijk maken van:

  1. De frequentie van het voorkomen van kanker in een recentere periode 2013-2016
  2. In welke mate chronische aandoeningen die bij de huisartsen geregistreerd zijn meer of minder voorkomen in Moerdijk, vergeleken met zogenaamde controlegebieden? Dit zijn vergelijkbare regio’s met en zonder nabijgelegen industrieterrein.

Luchtwegklachten

Tien van de elf huisartsenpraktijken hebben hun (geanonimiseerde) gegevens ter beschikking gesteld. Er bleek in de gemeente Moerdijk niet statistisch significant meer kanker voor te komen in de laatste drie jaar. Ook niet in Zevenbergen. Het onderzoek laat ook zien dat er in de gemeente Moerdijk weinig significante verschillen voorkomen in de onderzochte gezondheidsklachten ten opzichte van de controlegebieden.

Alleen luchtwegklachten, zoals astma en bronchitis komen wel aanzienlijk meer voor in de gemeente Moerdijk. Een oorzaak hiervoor is niet direct te geven. Werksituatie, verkeer, levensstijl, roken etc. zijn namelijk allemaal factoren die van invloed zijn op luchtwegklachten. Een relatie met het industrieterrein is dan ook niet aangetoond.

Zevenbergen

Het aantal luchtwegklachten blijkt in Zevenbergen lager te liggen dan gemiddeld. De huidige luchtwegklachten kunnen echter geen verklaring geven voor het verhoogd voorkomen van longkanker in de afgelopen 25 jaar. Maar het is niet waarschijnlijk dat er een verband ligt  met de nabijheid van het industrieterrein.

Trends goed volgen

Het College van burgemeester en wethouders zal de uitkomsten agenderen aan de dorpstafels in de kernen. Ook volgt het college het advies van de GGD om het huisartsenonderzoek elke drie jaar te herhalen, de fijnstofbelasting in de gemeente Moerdijk te blijven monitoren en tienjaarlijks het kankeronderzoek te laten uitvoeren. Op deze wijze blijven trends goed in beeld.

Bijlagen