Recreatiegeulen bij waterkruising Moerdijk in gebruik

Geplaatst: 30-5-2017

De waterkruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil wordt veiliger gemaakt. Een deel van de maatregelen is inmiddels uitgevoerd. Zo zijn aparte recreatiegeulen aangelegd voor de pleziervaart en kleine beroepsschepen.

“We hebben een ‘fietspad’ aangelegd voor het langzame verkeer op de waterkruising”, legt Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat uit. Daar kunnen schippers volop gebruik van maken. Rijkswaterstaat communiceert dit seizoen uitgebreid over de veranderingen om schippers er bekend mee te maken, zodat zij hun gedrag kunnen aanpassen. Dit geldt zowel voor de beroepsvaart als de pleziervaart.

Achtergrond

De waterkruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil is een drukbevaren gebied. Er is daar veel (grote) beroepsvaart en in het recreatieseizoen veel pleziervaart. Een aanvaring kan grote gevolgen hebben, mede vanwege de aard van de beroepsvaart (veel gevaarlijke ladingen) en het industriegebied Moerdijk. Om de onrust onder vaarweggebruikers en omwonenden te verminderen, maakt Rijkswaterstaat deze kruising nu extra veilig. Bestuurders uit de regio zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het maatregelenpakket. Ook de uitvoering volgen zij op de voet. “Wij zijn blij met de maatregelen. Het brede ‘fietspad’ voor de pleziervaart is er al, en we kijken uit naar de app die in ontwikkeling is”, zegt burgemeester Jac Klijs namens de regionale bestuurders.