Speelplekken in gemeente bedoeld voor jong en oud

Geplaatst: 31-5-2017

Uiteraard kunnen kinderen straks gewoon lekker spelen op de nieuwe of vernieuwde speelplekken in gemeente Moerdijk. Maar de plaatsen bieden meer. Het zullen vooral ook plekken zijn waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen bewegen. Bewoners krijgen veel inbreng bij de (her)inrichting. Het college van burgemeester en wethouders heeft het nieuwe speelruimteplan aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het nieuwe plan is tot stand gekomen na een evaluatie van het vorige beleid. Daarnaast is een pilot in Fijnaart en Heijningen gehouden en ook de gemeenteraad vroeg in maart via een motie om een actualisatie.

Een aantal uitgangspunten is vastgelegd in het nieuwe plan, zoals:

  • Alle betrokkenen worden gestimuleerd tot het nemen van initiatieven m.b.t. de inrichting en activiteiten; hierdoor ontstaan hopelijk fantasievollere en alternatieve oplossingen voor bijvoorbeeld speeltoestellen maar ook voor straatspeeldagen etc.
  • Ontmoetingsplekken dragen bij aan de sociale controle.
  • Bij het inrichten van de formele speelplekken wordt meer dan voorheen rekening gehouden met het feit dat er heel veel wordt gespeeld op niet daarvoor aangewezen plekken, zoals plantsoenen, gazons en voetpaden. Al die plaatsen samen vormen één geheel.
  • Bewoners van jong tot oud worden uitgedaagd om meer te bewegen

Het college stelt de raad voor alle speelplaatsen in gemeente Moerdijk binnen vijf jaar aan te passen.