Dorpstafel Heijningen: meer over wonen, A4 en speelruimte

Geplaatst: 25-9-2017

Woonkwartier gaf een toelichting over de woningbehoefte in Heijningen en de manier waarop de woningen verdeeld worden. De A4 werkgroep deelde het onderzoek van de Omgevingsdienst. En op verzoek van de tafel komt er een extra bijeenkomst over wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn van het trainingsveld van de voetbal.

Daarnaast waren er nog opmerkingen over het onderhoud van het asfalt en de bermen. Hier wordt aan gewerkt.

Wonen in Heijningen

Op verzoek van de tafel gaf Woonkwartier meer uitleg over het woningbeleid. De vraag van de tafel was of er meer woningen gebouwd konden worden, omdat het idee leeft dat er nu veel jonge Heijningers niet aan bod komen. Volgens het woningbehoefte onderzoek (WBO) is de vraag echter niet zo nijpend. De ervaring van Woonkwartier onderschrijft dit, als er huurwoningen beschikbaar komen, zijn er maar weinig aanmeldingen vanuit Heijningen zelf.

A4: geluidsonderzoek door de Omgevingsdienst

Volgens de werkgroep is er behoorlijk grote stijging van het aantal auto’s, volgens cijfers van Rijkswaterstaat (RWS) zelf zo’n 25% oftewel 56000 voertuigen in totaal.
De Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB) heeft op verzoek van de gemeente en de tafel een onderzoek gedaan naar de plaatsing van geluidsschermen. Dit rapport wordt door de werkgroep eind september besproken, maar duidelijk is dat deze schermen een goede bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de geluidsoverlast. Het onderzoek wijst uit dat de geluidsbelasting drastisch is toegenomen en het geluidsplafond (de norm) met 4 tot 5 dB overschreden wordt. De conclusie van het rapport is dan ook dat er ook vanuit de nieuwe wetgeving voldoende reden is om plaatsing van geluidsschermen aan te bevelen. De vraag is nu of RWS deze aanbeveling over gaat nemen.
Naast de geluidsoverlast maken omwonenden van de nieuwe snelweg zich ook zorgen over het gevaar van ongelukken.

Locatie trainingsveld

Wat gaan we doen met het trainingsveld? Laten zoals het is of er iets mee doen, en zoja: wat dan? Het trainingsveld is een van de onderwerpen aan de dorpstafel. Wat willen we hier? Zou het iets zijn voor een speelruimte, een extra parkeerruimte of een evenement? Vragen waar de dorpstafel graag een antwoord op willen krijgen van de Heijningers. Op verzoek van de tafel is daarom op maandag 25 september een extra inloopbijeenkomst in het Pestalozzihuis georganiseerd.

Huis van de Wijk

Afgelopen kwartaal voor de zomervakantie is elke derde donderdag van de maand het Huis van de Wijk georganiseerd. De opkomst is redelijk goed te noemen. De volgende inloop bijeenkomsten zijn op 16 oktober en 16 november van 14.00-16.00 uur in het Pestalozzihuis.
Er komt een folderrek in het Pestalozzihuis met daarin informatie over diverse welzijnsactiviteiten.

Volgende dorpstafel

Op donderdag 30 november vanaf 20.00 uur is de volgende tafel bijeenkomst in het Pestalozzihuis. Alle inwoners uit Heijningen zijn hierbij welkom.

Gebiedsplannen

De dorpstafel Heijningen is onderdeel van het Gebiedsplan Heijningen. Elke stad, elk dorp en het buitengebied heeft een eigen gebiedsplan. In een gebiedsplan worden de plaatselijke wensen, uitdagingen en verbeterpunten op een rij gezet. Inwoners bepalen welke onderwerpen er in het plan staan en denken na over oplossingen en ideeën. Gemeente Moerdijk, Surplus, Politie Zeeland/West-Brabant, Woonkwartier en Groenhuysen zijn daarbij de helpende hand. Een gebiedsplan is niet statisch, maar wordt steeds aangepast aan actuele ontwikkelingen en behoeften. De dorpstafel Heijningen komt vijf keer per jaar een avond bij elkaar om onderling af te stemmen.
Kijk op www.moerdijk.nl/gebiedsplannen voor meer informatie.

Projecten