Agenda vergadering welstandscommissie 23 maart 2017

Geplaatst: 23-3-2017

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar en vinden iedere donderdag plaats van 09.00 uur tot 12.00 uur. De volgende plannen worden behandeld tijdens de vergadering op donderdag 23 maart 2017:

  1. Het plaatsen van dakkapellen, Korenbloem 31 in Zevenbergen
  2. Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal, Distriboulevard 27 in Moerdijk

U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 140168. Als u geen afspraak maakt en u wilt toch bij een plan aanwezig zijn, dan wordt u om 09.00 uur in het gemeentehuis verwacht. Het plan wordt dan met voorrang behandeld.