Agenda vergadering welstandscommissie 9 februari 2017

Geplaatst: 8-2-2017

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar en vinden iedere donderdag plaats van 09.00 uur tot 12.00 uur. De volgende plannen worden behandeld tijdens de vergadering op donderdag 9 februari 2017:

  1. Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal, Distriboulevard in Moerdijk
  2. Het bouwen van een nieuwe bedrijfshal, Distriboulevard in Moerdijk
  3. Het bouwen van een nieuwe woning (vooroverleg), Flint 6 in Zevenbergen
  4. Het bouwen van een nieuwe woning met aanbouw (vooroverleg), Huizersdijk ong. in Zevenbergen
  5. Het plaatsen van een dakkapel, ‘s- Heerenwei 1 in Zevenbergen

U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 140168. Als u geen afspraak maakt en u wilt toch bij een plan aanwezig zijn, dan wordt u om 09.00 uur in het gemeentehuis verwacht. Het plan wordt dan met voorrang behandeld.