Gemeente gaat in zee met Bras Fijnaart en BTL voor onderhoud groen

Geplaatst: 12-12-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Bras Fijnaart en BTL gaan per 1 januari 2020 het groenonderhoud in de gemeente Moerdijk verzorgen. Dat is het resultaat van de aanbesteding die de gemeente Moerdijk in 2019 op de markt zette. Het gaat om een looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor één jaar. Nu de gemeenteraad op 12 december positief heeft besloten, is de gunning in verband met wettelijke termijnen in principe op 19 december definitief.

In totaal schreven drie partijen in op de aanbesteding. De combinatie Bras Fijnaart/BTL komt als winnaar uit de bus. Deze partij scoort het best op zowel de onderdelen prijs als kwaliteit. Wat verder zwaar mee weegt, is de wijze waarop Bras Fijnaart/BTL mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in zet. Zo hebben zij veel aandacht voor opleiding en begeleiding. Ook zorgen ze dat deze groep het hele jaar door aan de slag kan en niet alleen in het seizoen. Dit past heel goed bij het streven van de gemeente Moerdijk om meer banen te creëren voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken.

Bras Fijnaart/BTL gaat de volgende werkzaamheden verzorgen: maaien gazons, onkruidbestrijding op verharding, vegen wegen, straten en pleinen, snoeien bomen + controle boomveiligheid, onderhoud beplantingen, onderhoud speelplekken + wettelijke inspectie, ongediertebestrijding en beheersen zwerfvuil. Wethouder Jack van Dorst denkt met de combinatie Bras Fijnaart/BTL een goede lokale partij te hebben gevonden voor het onderhoud van het groen en de onkruidbeheersing op verharding. “Doordat het totale groenonderhoud vanaf 1 januari 2020 bij één partij zit, kunnen de verschillende onderhoudsactiviteiten beter op elkaar worden afgestemd. Dat is efficiënter en heeft onder andere als voordeel voor inwoners dat er maar één keer in hun straat wordt gewerkt.”

Alhoewel de combinatie Bras Fijnaart/BTL voor de laagste prijs inschreef, is het beschikbare budget in de begroting 2020 en verder niet toereikend. De totale kosten van het bestek bedragen circa € 2.685.000 per jaar. Dit is € 325.000 meer dan waar momenteel rekening mee is gehouden in de begroting. Wethouder Jack van Dorst: “Ik kan me voorstellen dat dit de vraag oproept of de gemeente de budgetten wel goed inschat. Daar kan ik kort over zijn: het is geen kwestie van inschatten. Budgetten in de begroting worden jaarlijks geïndexeerd op basis van landelijk vastgelegde percentages. De laatste aanbesteding dateert van 2015. Sowieso zijn de werkelijke marktontwikkelingen (loon- en prijsstijgingen gedurende de afgelopen vijf jaren) fors hoger dan de gebruikelijke indexering, zo blijkt ook uit deze aanbesteding. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Een bekend voorbeeld is het niet meer mogen gebruiken van chemische middelen bij onkruidbestrijding. Weliswaar goed voor het milieu, maar ook minder effectief, arbeidsintensiever en daardoor wel duurder. En tenslotte zien we ook duidelijke invloeden van de klimaatverandering. Zo hebben de natte en warme zomers van de laatste jaren bijvoorbeeld tot gevolg dat het gras harder groeit dan in het verleden. Hetzelfde geldt voor het onkruid. Dat betekent vaker maaien en onkruid bestrijden, met hogere kosten tot gevolg.”