Onderzoek naar foodcourt en truckparking bij Kanters Moerdijk

Geplaatst: 23-12-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Gemeente Moerdijk wil op verzoek van initiatiefnemer Kanters de mogelijkheden onderzoeken voor een foodcourt en een uitbreiding van de huidige truckparking van Kanters langs de A16/17 in Moerdijk. Dat staat in twee startdocumenten die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De raad behandelt deze in januari.

De startdocumenten zijn de eerste stap in het proces om te komen tot verdere ontwikkeling van het gebied. Voorstel is om te beginnen met het opstellen van een gebiedsvisie. Daaruit moet blijken welke functies, naast het bestaande restaurant en het tankstation, een plek kunnen krijgen in het gebied. Gedacht wordt aan onder andere een uitbreiding van de huidige truckparking tot 200 plaatsen met faciliteiten als toiletten en douches. Maar ook een winkeltje bij het tankstation en een foodcourt met verschillende soorten restaurants. Wethouder Désirée Brummans: “Dat betekent dat naast het alom bekende restaurant Kanters ruimte komt voor een eigentijds foodconcept. De locatie dichtbij de snelwegen leent zich hier uitstekend voor.” Na het opstellen van de visie komt er aansluitend onderzoek naar de maatschappelijke, financiële en ruimtelijke haalbaarheid van het plan.

Vrachtwagenparkeren in West-Brabant

Moerdijk is een van de ondertekenaars van de intentieovereenkomst “Vrachtwagen-parkeren in West-Brabant”. Samen willen de partijen de parkeerproblematiek voor vrachtwagens in West-Brabant oplossen. De locatie Kanters is één van de locaties die binnen de gemeente Moerdijk in aanmerking komt. “Goed nieuws dat een partij hier enthousiast mee aan slag wil”. Aan het woord is wethouder Thomas Zwiers: “Als gemeente werken we graag mee aan het initiatief van Kanters. Iedereen is gebaat bij goede voorzieningen. Allereerst natuurlijk de chauffeurs zelf. Maar ook inwoners hebben hier voordeel van. Een goede voorziening voorkomt mogelijke overlast van vrachtwagenchauffeurs die hun trucks op willekeurige plekken parkeren en daar overnachten.”

Met het oog op de toekomstige groei van de zeehaven Moerdijk en de ontwikkelingen rondom Logistiek Park Moerdijk, schat de gemeente in zo’n 300 tot 500 beveiligde vrachtwagenparkeerplaatsen nodig te hebben. Dat betekent dat de gemeente ook andere locaties zoekt dichtbij een op- of afrit van de snelwegen A16 of A17. Hiervoor wordt een apart project opgestart.