Onthulling informatieborden energie en water bij kinderboerderij 

Geplaatst: 30-12-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Kinderboerderij De Dierenploeg in Zevenbergen is al enkele jaren actief bezig met natuur en milieu. Op de varkenshokken zijn groene daken gerealiseerd en op het dak van de boerderij zijn zonnepanelen geplaatst en in het Milieu Educatief Centrum (MEC) worden tentoonstellingen hierover gehouden. Voor de bezoekers zijn nu ook informatieborden gemaakt. De eerste twee over energie en water zijn zaterdag 28 december, tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de Kinderboerderij, onthuld.

Informatieborden

Om de bezoekers te inspireren om ook zelf dingen te gaan ondernemen, zijn de  informatieborden gemaakt. De eerste twee over energie en water zijn onthuld door wethouder Brummans bij de kinderboerderij De Dierenploeg. Wethouder Brummans: 'Deze plek heeft voor mij persoonlijk een bijzondere betekenis. Vroeger kwam ik er graag met mijn drie opgroeiende jongens. Nu een paar generaties later komt mijn kleinzoon Jip er met veel plezier.' 

25-jarig bestaan

Kinderboerderij De Dierenploeg en het Milieu Educatief Centrum (MEC) bestaan 25 jaar. In die tijd hebben veel volwassen en kinderen een bezoek gebracht aan de locatie aan de Vlimmeren in Zevenbergen. Er is veel veranderd. De beesten zijn er nog steeds maar ondertussen zijn ook een kruidentuin, een waterontdekplek en diverse speeltoestellen gerealiseerd. In het MEC hebben kinderen van de basisscholen in de gemeente Moerdijk de afgelopen jaren tientallen tentoonstellingen kunnen bezoeken. In het onlangs aan alle huishoudens van de gemeente toegestuurde nieuwskrantje ‘Kinderboerderij De Die-renploeg 25 jaar’ zijn veel van deze activiteiten beschreven.

Alle Kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbewust

Sinds 2016 is de Dierenploeg actief betrokken bij het landelijke project ‘Alle Kinderboer-derijen klimaatbestendig en waterbewust’. Kinderboerderijen worden gezien als plaatsen waar veel volwassen en kinderen naar toe komen. Een ideale plek om te laten zien waarom het belangrijk is om stil te staan bij het klimaat dat in hoog tempo verandert. Het wordt niet alleen warmer maar ook gaat het vaker en harder regenen en ontstaan er periodes van langdurige droogte. Welke maatregelen kunnen op de kinderboerderij maar ook thuis worden genomen om de gevolgen hiervan te beperken. Met vrijwilligers en met de hulp van een aantal deskundigen van gemeente, waterschap en Energiek Moerdijk zijn deze in kaart gebracht en in een handleiding vastgelegd. Nu zijn we bezig met de uitvoering van deze maatregelen. Zo liggen er twaalf zonnepanelen op de Kinderboerderij die de energie voor de apparatuur levert en zijn er groene daken op de varkenshokken aangebracht. Verder wordt er voor gezorgd dat het water op ons dak in watertonnen wordt opgevangen en niet meer naar het riool gaat.