Website brengt gevolgen klimaatverandering in beeld: waar zijn de risico’s in Moerdijk?

Geplaatst: 27-11-2019

Nieuwsbericht afbeelding

De gemeente Moerdijk komt met een speciale website waar inwoners kunnen zien welke plekken in de gemeente kwetsbaar kunnen zijn voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen: www.klimaatanalysemoerdijk.nl. De site informeert over wat gevolgen van klimaatverandering lokaal kunnen zijn en wat ze zelf kunnen doen om vormen van overlast te beperken.  

Om dat duidelijk te krijgen deed de gemeente een aantal stresstesten, dat zijn lokale checks op risico’s op de thema’s hitte, droogte, wateroverlast en waterveiligheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op diverse landelijke, regionale en plaatselijke berekeningen en metingen. Die zijn verwerkt in kaarten, grafieken en animaties op de website. Zo toont de site op kaarten de situatie per locatie, bijvoorbeeld de risico’s op hittestress of een berekening hoeveel water er op straat blijft staan wanneer een bui van 60 mm. per uur valt. Door zelf te navigeren is het mogelijk om de intensiteit van de bui te verhevigen tot 160 mm. per uur (zeer zware, zeldzaam voorkomende buien) en te zien wat dan de gevolgen kunnen zijn. Bijvoorbeeld welke locaties, panden en voorzieningen (scholen of zorginstellingen) kwetsbaar zijn.

Gemeente met inwoners en partners aan tafel

Bedoeling is dat de gemeente volgend jaar met inwoners en partners als het Waterschap Brabantse Delta, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Surplus en Havenbedrijf Moerdijk aan tafel gaat zitten. Samen gaan ze dan kijken welke risico’s wel en niet acceptabel zijn, welke maatregelen er vervolgens nodig zijn en wie welke maatregel(en) gaat nemen.

“Samen risico’s zoveel mogelijk beperken”

“We nemen steeds meer maatregelen om bijvoorbeeld hevige regenval zo goed mogelijk te verwerken maar we weten dat we niet alle problemen daarmee oplossen. Verstening, ook van tuinen, is bijvoorbeeld een steeds groter wordend probleem. Daardoor kan water moeilijker weg”, legt wethouder Désirée Brummans uit. “Alles oplossen kan dus niet, maar we kunnen wel zorgen dat we samen met inwoners en alle betrokken partners de risico’s zoveel mogelijk beperken en weten hoe te handelen in een extreme situatie. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. Daarom willen we als gemeente de gegevens ook voor iedereen makkelijk toegankelijk maken. Dus geen dik rapport, maar een website met de mogelijkheid om in te zoomen en de eigen situatie te bekijken. Dat zal vragen oproepen, maar we moeten hierover in gesprek en bewust worden van de risico’s die we wel of niet lopen.” 

Met de site en de beschikbare gegevens daarop voldoet de gemeente aan het nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Daarin committeren landelijke en regionale overheden zich aan concrete acties en doelen die de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk moeten beperken