College Moerdijk wil aanpak op maat voor aantrekkelijke centra Fijnaart, Klundert, Zevenbergen en Willemstad

Geplaatst: 13-9-2019

Nieuwsbericht afbeelding

Moerdijk wil de komende tijd extra geld en inspanningen steken in de zogenaamde ‘vitale centra’. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt komen er vier programma’s op maat voor Fijnaart, Klundert, Zevenbergen en Willemstad. In elk programma concrete actiepunten en maatregelen die bijdragen aan aantrekkelijke en levendige centra met goede voorzieningen. Er wordt weliswaar al behoorlijk wat gedaan, maar we willen ook weten of we in aanvulling van de huidige inspanningen nog andere kansen kunnen benutten, vindt het college.

Met ‘vitale centra’ bedoelt het college centrumgebieden die aantrekkelijk zijn voor inwo-ners en bezoekers (recreatief en zakelijk), maar ook met een gezonde concurrentieposi-tie. Concreet betekent het dat elk centrum een divers aanbod heeft van bijvoorbeeld detailhandel, horeca en evenementen. Zo is het aantrekkelijk voor huidige, maar ook nieuwe inwoners en heeft het ook een positieve invloed op de leefbaarheid in de andere omliggende dorpen en stadjes van gemeente Moerdijk.

“Funest voor de leefbaarheid”

“Er gebeurt al veel, maar we gaan al die initiatieven en ideeën bundelen zodat we onze kansen beter kunnen benutten”, legt wethouder Thomas Zwiers uit. “Vergis je niet, het is heel belangrijk dat we dit adequaat doen. In veel gemeenten zie je dat het traditionele winkelen onder druk staat. Het winkelaanbod neemt af, en leegstand en krimp liggen dan op de loer. Met als gevolg steeds minder beschikbare voorzieningen, wat funest is voor de leefbaarheid van de mensen die er nog wonen. Heel belangrijk dus dat we zorgen dat onze centra aantrekkelijk zijn en blijven voor inwoners en bezoekers.”

Specifieke aanpak voor elk centrum

Bundelen van de ideeën en de initiatieven en het straks op maat van elk van de vier centra uitvoeren moet zoveel mogelijk samen met alle betrokken partijen gebeuren: inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en verenigingen. Thomas Zwiers: “Dit kunnen we niet alleen, het is iets van ons allemaal. Geen kwestie van ‘gewoon’ geld er in stoppen en dan komt het vanzelf goed. Maar ook geen kwestie van in elk centrum wat detailhandel en horeca toevoegen en alles is weer in orde. Elk centrum vraagt om een specifieke aanpak.”

Via werksessies naar uitvoeringsprogramma’s

Bedoeling is om begin volgend jaar werksessies in Zevenbergen, Willemstad, Klundert en Fijnaart te organiseren. Alle betrokken partijen gaan daar onder andere lopende projecten en initiatieven inventariseren en kijken welke kansen en bedreigingen er zijn en wat er mogelijk nog ontbreekt. Aan de hand van de resultaten daarvan worden dan medio 2020 vier ontwikkelscenario’s opgesteld. Die moeten daarna samen met alle andere partijen worden uitgewerkt tot vier uitvoeringsprogramma’s.