Wat mag een toezichthouder nu wel of niet?

Geplaatst: 4-9-2019

Toezichthouders van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente krijgen tijdens hun controlebezoeken regelmatig vragen over hun bevoegdheden. Mag een toezichthouder zonder mijn toestemming op mijn perceel of in mijn woning komen? Of zomaar foto’s maken? Het antwoord op enkele veelgestelde vragen.

Waarom controleert de gemeente?

Iedereen wil graag in een prettige en veilige leefomgeving wonen en werken. Hiervoor zijn spelregels gemaakt in de vorm van allerlei soorten wet- en regelgeving waaronder bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Om ervoor te zorgen dat iedereen deze spelregels naleeft, gaan onze toezichthouders dagelijks bij inwoners en bedrijven op bezoek. Vaak op afspraak, maar soms ook onaangekondigd.

Moet ik verplicht aan een controle meewerken?

Het liefst zien wij natuurlijk dat u uit eigen beweging meewerkt. In bijna alle gevallen gebeurt dit gelukkig ook. Toezichthouders kunnen u in het uiterste geval verplichten mee te werken aan de controle. Dit kan door een zogeheten ‘vordering tot medewerking’. Gelukkig is zo’n vordering een uitzondering. Uiteraard proberen de toezichthouders altijd eerst via overleg uw medewerking te krijgen.

Mag een toezichthouder overal komen?

In principe mogen toezichthouders elk perceel of (bedrijfs)gebouw betreden zonder toestemming van de eigenaar of huurder. Toezichthouders mogen ook woningen betreden, maar dan alleen met uw toestemming. Geeft u de toestemming niet, dan is het betreden van uw woning ook mogelijk, maar dan alleen via een officiële machtiging tot binnentreden van de burgemeester.

Mag een toezichthouder foto’s maken zonder mijn toestemming?

Een toezichthouder mag inderdaad zonder uw toestemming foto’s maken. Deze foto’s komen in het controlerapport. De foto’s worden niet voor andere doeleinden gebruikt en ook nooit actief aan derden getoond. De toezichthouders maken ook nooit foto’s van personen of privacy gevoelige zaken, tenzij dit laatste noodzakelijk is voor de bewijsvoering. U kunt de toezichthouders tijdens de controle altijd vragen of u de foto’s kunt bekijken. Als u liever wilt dat een gemaakte foto om zeer dringende reden wordt verwijderd, dan kunt u dit vragen. De toezichthouders bekijken dan of dit mogelijk is.

Vragen?

In de flyer leest u meer: Flyer controle door een toezichthouder (1.7 MB).

Heeft u nog vragen? Bel dan met telefoonnummer 14 01 68 of mail naar info@moerdijk.nl. 
<bijlage>