Als u over de portemonnee van de gemeente zou gaan……...?

Geplaatst: 17-4-2020

Deze week start de gemeente Moerdijk een enquête. Inwoners krijgen vragen voorgelegd over de gemeente. Ook is de gemeente benieuwd naar de keuzes die inwoners zouden maken als zij over de portemonnee van de gemeente zouden gaan.

De gemeente Moerdijk vindt het erg belangrijk om te weten hoe haar inwoners over bepaalde zaken denken. Daarom doen we experimenten om inwoners op verschillende manieren te betrekken bij de besluiten die we moeten nemen. Deze inwonerspeiling is een nieuwe manier om inwoners bij het begrotingsproces te betrekken.

Waarover gaat de enquête?

We vragen in deze inwonerspeiling een mening over verschillende dingen. Zoals waar inwoners positief over zijn in de gemeente, maar ook waarover zij minder te spreken zijn. Ook willen we graag weten waaraan inwoners het geld zouden uitgeven, als zij over de portemonnee van de gemeente zouden gaan. De gemeente wil financieel gezond blijven en zal daarom keuzes moeten maken. Het laatste deel van de vragenlijst gaat over de vraag waar de gemeente wat inwoners betreft verantwoordelijk voor is.

Wat doen we met de resultaten?

Zoals gezegd. Dit is een experiment. De uitkomsten van deze peiling gebruiken we als input bij het opstellen van de begroting voor 2021. De gemeenteraad zal de uitkomsten betrekken bij het besluit dat zij neemt op 9 juli 2020 over de kadernota (de voorloper van de begroting 2021).De uitkomsten van de peiling worden omstreeks half mei gepubliceerd op www.moerdijkspreekt.nl.

Iedereen kan mee doen

De 430 leden van het burgerpanel krijgen de enquête uiterlijk morgen toegezonden. Inwoners die (nog) niet willen deelnemen aan het panel, maar wel aan dit onderzoek willen meedoen, kunnen de enquête invullen via www.moventem.nl/moerdijk. De invultermijn eindigt op 1 mei.