Boetes voor Zevenbergse jongeren

Geplaatst: 17-4-2020

Inwoners en ondernemers van de gemeente Moerdijk houden zich goed aan de huidige noodverordening. Dat is goed nieuws, want alleen samen krijgen we corona onder controle. Helaas trekken sommige jongeren zich van het samenscholingsverbod weinig aan. Dat leverde deze week in Zevenbergen al bekeuringen op die variëren van € 90 tot € 390.

Boa’s en toezichthouders van de gemeente houden samen met jongerenwerkers en de politie toezicht binnen de gemeente. Tijdens hun dagelijkse surveillance zien zij nog steeds groepen jongeren die elkaar opzoeken. Wij begrijpen de behoefte van jongeren om elkaar te ontmoeten, maar met meer dan twee personen bij elkaar komen kan in deze tijd echt niet. Ook jongeren kunnen het virus oplopen en doorgeven aan mensen voor wie het virus levensbedreigend en soms zelfs dodelijk kan zijn. De afgelopen periode zijn de jongeren daarom regelmatig gewaarschuwd door de jongerenwerkers, boa’s en toezichthouders.

Boetes

De tijd van waarschuwen is nu voorbij. Zowel de politie als de toezichthouders van de gemeente bekeuren in de hele gemeente bij overtredingen. Afgelopen week is dat in de omgeving van de kinderboerderij in Zevenbergen een aantal keer gebeurd. Zo kregen dinsdagavond twee meisjes van 16 jaar een boete van € 90, een dag later werd een jongen van 18 bekeurd. Dat kost hem € 390 euro.