Donaties fruit Shell Moerdijk en gemeente Moerdijk aan Voedselbank Moerdijk

Geplaatst: 24-4-2020

Shell Moerdijk en gemeente Moerdijk gaan, in samenwerking met Werkfruit uit Strijensas en Roks Streekwinkel uit Fijnaart, hun fruit doneren aan de Voedselbank Moerdijk. Juist nu in deze coronatijd heeft de Voedselbank vooral vraag naar versproducten om hun voedselpakketten mee aan te vullen.

‘We zijn vanuit de Voedselbank Moerdijk dan ook erg blij met deze beide donaties van Shell Moerdijk, gemeente Moerdijk samen met Werkfruit en Roks Streekwinkel’, aldus voorzitter van de Voedselbank Moerdijk Peter van Veelen.

Meedenken en meewerken

Shell Moerdijk is zich bewust van haar omgeving en haar rol daarin. Ze streven naar een goede relatie met de buren en ondernemers en ze sponsoren regelmatig niet-commerciële initiatieven. Ze vinden het belangrijk om een goede buur te zijn. Maar ook om mee te denken en te werken aan belangrijke sociale kwesties in de omgeving. En daar is Voedselbank Moerdijk een goed voorbeeld van.

‘Een mooi gebaar om gedurende vijf weken de voedselpakketten voor Moerdijkse gezinnen die dit echt nodig hebben aan te vullen met ruim 1.000 kg extra fruit. Ook wij vanuit de gemeente blijven in deze coronatijd ons fruit inkopen bij Roks Streekwinkel uit Fijnaart en doneren ons fruit tijdens deze coronacrisis aan de Voedselbank Moerdijk. Mensen moeten juist nu goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Gezond eten met iedere dag verse groenten en fruit hoort daarbij. Daarnaast behouden ook de bedrijven Werkfruit uit Strijensas en Roks Streekwinkel uit Fijnaart dat het fruit leveren aan ons en Shell Moerdijk op deze manier ook hun inkomsten in deze crisis’, licht wethouder Danny Dingemans toe.

Meldpunt zorg, hulp en ondersteuning

Sinds de coronacrisis heeft de gemeente het Meldpunt hulp, zorg en ondersteuning opengesteld. Dit meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur via 0168 373 970. Hebben inwoners behoefte aan een praatje, een luisterend oor of hebben ze een vraag in deze coronatijd? Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het wegvallen van mantelzorg of ondersteuning waardoor inwoners niet meer kunnen beschikken over boodschappen of een maaltijd, niet veilig in uw woonomgeving kunnen functioneren of financieel in de knel komen. Het meldpunt is er voor iedereen! Ook als je nu geen gebruik maakt van de Wmo. Daarnaast kunnen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers ook bellen om te waarschuwen voor ernstige situaties die de komende weken mogelijk dreigen te ontstaan. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht samen met onze partners, zoals de Voedselbank Moerdijk en stichting Leergeld Noord-West Brabant.