Gezamenlijk aan de slag met de begroting

Geplaatst: 17-4-2020

Gezamenlijk optrekken om tot een kadernota en uiteindelijk een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 te komen. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Ook de inwoners van Moerdijk kunnen meedenken.

Bij de begrotingsbehandeling eind 2019 kondigde het college al aan: de kans is groot dat we in de toekomst keuzes moeten maken in de begroting. Destijds, bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2020-2023, liet 2021 namelijk al een verwacht tekort zien van afgerond € 1 miljoen. De voorspelling lijkt realiteit te worden, nu de eerste doorrekeningen voor de begroting 2021 een tekort laten zien van € 5,5 miljoen in 2021, op een totale begroting van zo’n € 110 miljoen.

“Hoewel deze cijfers op dit moment nog indicatief zijn, verdienen ze absoluut extra aandacht”, aldus wethouder Jack van Dorst. “Daarom zijn we het proces rondom de kadernota eerder gestart dan andere jaren en vragen we de raad om in een vroeg stadium met ons mee te denken. Gezamenlijk moeten we alle zeilen bij zetten om tot een sluitende begroting te komen. Dat betekent vanzelfsprekend goed kijken naar de bestaande jaarlijkse inkomsten en uitgaven, maar ook een volwassen discussie met elkaar voeren over (nieuwe) ambities.”

Inwoners denken mee

Het is een ambitie van de raad en het college om goed contact te hebben met de samenleving en te investeren in participatie. “We willen inwoners dan ook actief betrekken bij het begrotingsproces. Daarom vragen we hen, via onder andere het burgerpanel, hoe zij erover denken. Waar zouden zij het geld aan uitgeven, als ze over de portemonnee van de gemeente zouden gaan?”, aldus wethouder Van Dorst.

Vervolg

Als de raad op 23 april instemt met het voorstel, zijn de volgende stappen informerende en opiniërende besprekingen in de commissie Bestuur & Middelen op 14 mei en 11 juni. Op 9 juli stelt de raad de kadernota vast. Op basis van deze kaders gaat het college de begroting verder uitwerken. Tegen het eind van het jaar behandelt de gemeenteraad uiteindelijk de aangeboden meerjarenbegroting 2021-2024.