Nieuwe ronde succesvol Moerdijks initiatief ‘Samen in OnS Moerdijk’

Geplaatst: 21-4-2020

Nieuwsbericht afbeelding

Eenzaamheid voorkomen, dat is het doel van ‘Samen in OnS Moerdijk’. Binnenkort start een nieuwe ronde van dit succesvolle Moerdijkse initiatief.

In voorgaande rondes gingen vrijwilligers op huisbezoek bij ouderen in de gemeente. Door de coronacrisis zijn huisbezoeken nu helaas niet mogelijk. Wij vinden het echter heel belangrijk om juist nu in deze bizarre tijd aandacht te hebben voor onze oudere inwoners. In plaats van een huisbezoek bieden we nu een telefoongesprek aan. Hiermee willen we de mensen graag extra aandacht geven die het nu zo hard nodig hebben en hen ondersteunen waar mogelijk.

In het kort

  • In deze ronde van ‘Samen in OnS Moerdijk’ wordt vanwege de coronacrisis telefonisch contact opgenomen met ouderen in de gemeente Moerdijk om te informeren hoe het met hen gaat en of zij zich redden in deze bijzondere tijd.
  • Moerdijkers die 75 jaar of 83 worden, ontvangen binnenkort een brief met de vraag of zij telefonisch contact wensen. Dit geldt ook voor mensen van 55+ die kortgeleden hun partner verloren. 
  • Met ‘Samen in OnS Moerdijk’ wil de gemeente de zelfredzaamheid, gezondheid en het welzijn van ouderen bevorderen.

Positieve reacties

De afgelopen jaren was er veel animo voor het aanbod. Ouderen stellen de huisbezoeken erg op prijs, blijkt uit de respons en evaluaties. Daarom zet de gemeente het project structureel in. Wethouder Eef Schoneveld: “Het is een mooi voorbeeld van een initiatief dat met een eenvoudige aanpak heel doeltreffend werkt.”

Vervolg

In de volgende ronde hopen we weer dat een huisbezoek mogelijk is, maar dit zal afhangen van de huidige voorzorgmaatregelen rondom het coronavirus. Voor nu zullen we onze uiterste beste doen om in de huidige situatie met de beschikbare middelen het initiatief voort te zetten. Dit initiatief wordt ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente en Surplus. 

Heeft u vragen? 

Heeft u specifiek vragen over ‘Samen in OnS Moerdijk, dan kunt u terecht bij Boudewijn in ’t Veld. Hij is coördinator van het project en is bereikbaar van maandag t/m donderdag via telefoonnummer 06 23 17 01 90. 

Voor alle overige vragen vanuit inwoners, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers hebben we vanwege het coronacrisis het Meldpunt voor hulp, zorg en ondersteuning geopend. Voorbeelden van vragen zijn bijvoorbeeld het wegvallen van mantelzorg of ondersteuning waardoor de inwoner niet meer kan beschikken over boodschappen of een maaltijd, niet veilig in zijn woonomgeving kan functioneren of financieel in de knel komt. Het Meldpunt is dagelijks bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur via 0168 373 970.