Ook nu staat de wijkzuster voor u klaar

Geplaatst: 23-4-2020

Ook in dit coronatijdperk hebben de wijkzusters tijd en aandacht voor de vragen en zorgen van de kwetsbare mensen in onze gemeente. Zij proberen hun werk zo goed mogelijk te blijven doen en ondersteuning te bieden waar mogelijk in goede samenwerking met o.a. het meldpunt hulp, zorg en ondersteuning van de gemeente, de wijkagenten, GGZ en de woningcorporatie.

Judith Kouters, een wijkzuster in Zevenbergen, vertelt in haar vlogs wat voor effect de coronamaatregelen hebben op het werk van de wijkzusters en op de mensen die thuiszorg nodig hebben. Ze heeft het over de angst en de onrust die er leeft, maar ze laat ook de mooie kanten zien, zoals dat ze gebeld zijn door Koning Willem-Alexander. Neem snel een kijkje op het youtubekanaal van de Kruisvereniging: www.youtube.com/kruisvereniging.   

Wat doet de wijkzuster?

De wijkzuster is het aanspreekpunt op het gebied van zorg en welzijn in uw wijk. U kunt met alle vragen over welzijn, zorg en wonen bij de wijkzuster terecht. Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Of maakt u zich zorgen over iemand anders? De wijkzuster kijkt samen met u welke ondersteuning het meest geschikt is en schakelt de juiste instanties in. Dit kan hulp van de thuiszorg zijn maar ze kijkt ook verder. Bijvoorbeeld naar hoe uw buren, familie, vrijwilligers of welzijnswerkers in uw omgeving een handje kunnen helpen. Als spil in de wijk kent de wijkzuster uw woonomgeving, lokale zorgaanbieders en welzijnsvoorzieningen. Voor meer informatie kijk op www.surplus.nl, neem contact op via info@wijkzustergroep.nl of telefonisch via 0168 37 18 27.

Meldpunt hulp, zorg en ondersteuning

Wilt u een praatje maken, heeft u een luisterend oor nodig of heeft u een vraag in deze coronatijd? Voorbeelden zijn bijvoorbeeld het wegvallen van mantelzorg of ondersteuning waardoor u niet meer kan beschikken over boodschappen of een maaltijd, niet veilig in uw woonomgeving kan functioneren of financieel in de knel komt. In onze gemeente kunnen inwoners terecht bij het Meldpunt hulp, zorg en ondersteuning en is dagelijks bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur via 0168 373 970.  Het meldpunt is er voor iedereen! Ook als u nu geen gebruik maakt van de Wmo. Daarnaast kunnen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers ook bellen om te waarschuwen voor ernstige situaties die de komende weken mogelijk dreigen te ontstaan. Samen wordt dan naar een oplossing gezocht.