Versoepeling coronamaatregelen rondom sporten in de buitenlucht tot 18 jaar

Geplaatst: 24-4-2020

Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 21 april jl. heeft premier Rutte aangegeven dat de COVID-19 maatregelen rondom kinderen tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar vanaf 29 april enigszins versoepeld kunnen worden. Deze versoepeling moet onder meer mogelijk maken dat alle kinderen en jongeren binnen die leeftijdscategorie door sport-, beweeg- en spelactiviteiten hun energie kwijt kunnen.

Alle sportaccommodaties sluiten was weliswaar heel vervelend, maar relatief eenvoudig te organiseren. “Opstarten” binnen kaders is complexer. Wij krijgen nu al veel vragen en suggesties binnen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen op het gebied van sporten.

Algemeen

 • Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen onder begeleiding spelen, bewegen en trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd.
 • Voor jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten onder begeleiding daarnaast 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet.
 • Alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.
 • Voor volwassenen blijft gelden dat georganiseerde sporttrainingen niet mogen plaatsvinden en er geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Zelf sporten in de openbare ruimte met maximaal 2 personen en met inachtneming van de 1,5 meter mag wel.
 • Buitensportaccommodaties mogen onder restricties weer (gedeeltelijk) open, alleen om trainingsactiviteiten voor de jeugd t/m 18 jaar mogelijk te maken. Sporten door volwassenen op de sportaccommodatie is niet toegestaan.
 • Sporthallen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten.

Hoe nu verder?

De praktische invulling van bovenstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm. Vereniging Sport en Gemeenten werkt samen met de sportbonden en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan een protocol. Gemeente Moerdijk volgt de richtlijnen van het kabinet en RIVM en zoveel mogelijk ook het protocol. Volgende week ontvangen sportaanbieders meer informatie hierover. Voor nu kunnen wij alvast de volgende zaken mededelen.

Buitensportaccommodaties

 • De buitensportaccommodatie is alleen geopend ten tijde van de trainingen. Kleedkamers en kantines blijven gesloten.
 • Er zijn geen maxima gesteld aan het aantal kinderen toegestaan per training. Ga hier op een verantwoordelijke manier mee om, zodat ook veiligheid wordt gewaarborgd. 
 • Ouders langs de lijn zijn niet toegestaan. Om te voorkomen dat ouders de richtlijn van 1,5 meter overschrijden willen we verenigingen verzoeken een ‘poortbeleid’ op te nemen, waarbij ouders hun kind afzetten bij de poort (en niet bij het veld / de baan). Wanneer kinderen zelf veilig naar de accommodatie kunnen komen, wordt dit sterk aangeraden.
 • Neem daarnaast voldoende tijd tussen trainingen, zodat er voldoende spreiding ontstaat bij het halen en brengen van het kind.
 • Zorg voor ten minste twee ‘Corona contactpersonen’ binnen de vereniging die op de hoogte zijn van de regels om vragen van ouders, leden en anderen te beantwoorden.
 • Groot onderhoud: Bij veel buitensportaccommodaties is inmiddels groot onderhoud uitgevoerd. Dit betekent dat er maar een beperkt aantal velden / banen beschikbaar zijn voor de hoofdgebruiker. Zie de lijst van bespeelbare velden / banen en de voorwaarden die gesteld worden aan gebruik.

Deelname van kinderen die geen lid zijn

In de persconferentie is gesproken over het laten deelnemen van kinderen die geen lid zijn van de vereniging. Verenigingen zijn dit niet verplicht, want we willen verenigingen de ruimte geven goed te kunnen opstarten. Heb je als vereniging plek en ruimte, dan is dat hartstikke fijn. Het kan een manier zijn om leden te werven in de vorm van proeflessen. Lukt het jouw vereniging niet, maar krijg je wel de vraag of er iemand van buiten de club mag meetrainen? Verwijs ze dan naar Meer Moerdijk via info@senw-moerdijk.nl of www.meermoerdijk.nl. Meer Moerdijk organiseert zelf ook activiteiten of kijkt of er een andere vereniging de mogelijkheid heeft het kind daar te laten sporten.

Openbare ruimte

Sporten in de openbare ruimte is onder begeleiding toegestaan voor de leeftijd t/m 12 jaar. Ook voor de leeftijd van 13 t/m 18 jaar is dit toegestaan, onder begeleiding en met 1,5 meter afstand. Draag als begeleider herkenbare kleding, zodat het voor politie en BOA’s duidelijk is dat er onder begeleiding wordt getraind. Dit om te voorkomen dat het een ‘samenscholing’ is van meer dan 2 personen, wat momenteel verboden is.

Andere sportaanbieders die gebruik willen maken van een buitensportaccommodatie

In de persconferentie is gevraagd aan gemeenten ook te kijken of andere sportaanbieders gebruik mogen maken van een buitensportaccommodatie. Dat kan pas wanneer verenigingen goed zijn opgestart en het niet een te grote druk geeft op de kwaliteit van de sportvelden. Als je je accommodatie hiervoor open wilt stellen neem dan contact op met Jeroen Strootman, de verenigingsadviseur van Meer Moerdijk, via jeroen.strootman@senw-moerdijk.nl zodat er afspraken gemaakt kunnen worden tussen de gemeente en de sportaanbieders.

Ten slotte

Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.