Beoogde maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen West-Brabant bekend

Geplaatst: 26-8-2020

Rijkswaterstaat vermindert met het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In West-Brabant komen circa 800 woningen in 13 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen binnen dit programma. Voor 534 woningen, die behoren tot de 1e fase van 2 plannen, is nu bekend welke maatregelen dat zijn.

Het volledige bericht leest u op Rijkswaterstaat.nl

Specifieke informatie over de gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk komt in meerdere plannen van Rijkswaterstaat voor, waarin wordt bepaald met welke maatregelen het geluid van de rijksweg bij woningen kan worden verminderd. 

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Allereerst in drie plannen van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG); het plan A17 Moerdijk, het plan Noord-Brabant-West en het plan Zuid-Nederland.

  • Het plan A17 Moerdijk is al definitief. Er komen twee geluidschermen ter hoogte van het dorp Standdaarbuiten en er is gevelisolatieonderzoek bij een aantal woningen uitgevoerd.
  • Voor het plan Noord-Brabant-West zijn nu de beoogde geluidmaatregelen bekend. Onder andere een aantal woningen in Helwijk maakt onderdeel uit van dit plan. Bij deze woningen zal gevelisolatieonderzoek worden uitgevoerd. 
  • Voor het plan Zuid-Nederland worden de beoogde geluidmaatregelen begin 2021 bekendgemaakt. 

Alle bewoners van woningen, binnen één van deze drie plannen van het MJPG, die voor geluidmaatregelen bij hun woning of in de omgeving van hun woning in aanmerking komen, zijn per brief door Rijkswaterstaat geïnformeerd.

Welke woningen? Zoek op postcode en huisnummer

De uitkomst van de geluidberekeningen die voor circa 400 woningen binnen de gemeente Moerdijk zijn uitgevoerd door het MJPG staan online. Ook is te zien welke woningen voor geluidmaatregelen in aanmerking komen én wat de geluidmaatregelen zijn als die al bekend zijn. Het is te zien in de MJPG geluidmaatregelenkaart op rijkswaterstaat.nl/mjpg. U zoekt dan eenvoudig op postcode en huisnummer. Let op: voor het plan A17 Moerdijk is dit te zien op deze geluidmaatregelenkaart.

Heijningen

Voor de A4 tussen knooppunt Sabina en de Steenbergsche Vliet wordt een wijziging van de geluidproductieplafonds voorbereid. In het kader van deze wijziging wordt tegelijkertijd de geluidsanering vanuit het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) voorbereid voor woningen die daarvoor in aanmerking komen.

Zevenbergschen Hoek

Door de gemeente Moerdijk wordt hier bij woningen gevelisolatieonderzoek uitgevoerd, gefinancierd met een éénmalig bedrag vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit is ter compensatie voor de overlast van de Hoge Snelheids Lijn (HSL) die naast rijksweg A16 is gelegen.