Kom in actie tegen laaggeletterdheid

Geplaatst: 2-9-2020

Nieuwsbericht afbeelding

Van 7 tot en met 13 september loopt de landelijke Week van Lezen en Schrijven (voorheen Week van de Alfabetisering). In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. Gemeente Moerdijk en Bibliotheek West-Brabant vinden het van belang om aandacht te blijven vragen voor laaggeletterdheid en zetten zich in op het voorkomen en aanpakken van laaggeletterdheid. Volgens schatting telt gemeente Moerdijk ongeveer 3.700 inwoners tussen de 15 en 75 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven. 

Signaleerders

Laaggeletterdheid is een verborgen probleem met twee kanten. Aan de ene kant laaggeletterden zelf die er niet over durven te praten en aan de andere kant hun omgeving die het moeilijk vindt om hen hierover aan te spreken. In feite zijn we allemaal signaleerders. Familieleden, vrijwilligers, werkgevers, loketmedewerkers, zorgverleners, huiseigenaren: we kunnen allemaal iemand aanspreken als we het vermoeden hebben dat hij of zij moeite heeft met lezen en schrijven. Het herkennen is de eerste stap, het gesprek aangaan en in contact brengen met het Taalpunt in de Bibliotheek West-Brabant in Zevenbergen de tweede. Om laaggeletterdheid te herkennen en te weten hoe te handelen, kunnen medewerkers van gemeente Moerdijk vanaf 7 september een e-learning volgen. 

Taalpunt

Het Taalpunt is dé plek waar iedereen terecht kan met vragen over basisvaardigheden die te maken hebben met taal. U kunt er informatie krijgen over een passende (digi)taalcursus en u kunt er oefenen met taal. Het taalspreekuur vindt u elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Bibliotheek West-Brabant locatie Zevenbergen. Op de donderdagmiddag (van 13:30 uur tot 15:00 uur) kunt u in Zevenbergen aansluiten bij het Taalcafé. Voor meer informatie: taalpuntzevenbergen@bibliotheekwb.nl of 06 13971767. Ook is er iedere woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur cursus Klik & Tik ‘het internet op’ in het internetcafé van de bibliotheek in Zevenbergen. Kijk voor meer informatie op: weekvanlezenenschrijven.nl en bibliotheekwb.nl.

Regionale samenwerking en lokaal actieplan

In 2019 sloten de De6 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) samen met een aantal organisaties (zoals de bibliotheek, Bravis en Amphia ziekenhuis, Werkplein Hart van West-Brabant en Belastingsamenwerking West-Brabant) een akkoord om samen te werken om laaggeletterdheid aan te pakken. Afgelopen zomer werd bovendien het regionale meerjarenplan vastgesteld. Hierin maken 14 gemeenten in West-Brabant afspraken om ons aanbod te verbeteren en toegankelijker te maken. Ook gaan we aan de slag om werkgevers meer te betrekken bij herkennen van laaggeletterdheid bij werknemers, bieden we meer cursussen voor verbetering van digitale vaardigheden en communiceren we eenvoudig. In de gemeente Moerdijk maken we een lokaal actieplan waarin we aanbod vergroten en verbeteren, en samen met onze partners zoals bijvoorbeeld de bibliotheek, taalambassadeurs, Taalhuis en Taalnetwerk werken aan meer bewustwording, signalering van laaggeletterdheid verbeteren en de taboes eromheen wegnemen. Ook gaan we in gesprek met werkgevers over laaggeletterdheid op de werkvloer en werken we aan een breder aanbod van cursussen. 

Op donderdag 10 september gaat wethouder Danny Dingemans op bezoek bij de bibliotheek. Hij gaat met Kiekie Peijs, manager Leven Lang Leren 18+ en Ingeborg van Boven, Programmamaker Leven Lang Leren van Bibliotheek West-Brabant in gesprek over de ambities en aanpak in de bestrijding van laaggeletterdheid. Ook worden op de weekmarkt in Zevenbergen op 10 september van 10.00 uur tot 12.00 uur bloem/groentezaadjes uitgedeeld met een korte boodschap over het aanbod van de bibliotheek op het gebied van laaggeletterdheid en een oproepje voor nieuwe taalvrijwilligers. 

Laaggeletterdheid op de kaart

Letters en cijfers zijn overal, dus het probleem ook. Helaas weten te weinig mensen in Nederland van dit probleem af. En hoe meer mensen ervan af weten, hoe meer we kunnen doen. Iedereen is bij deze opgeroepen om te helpen. Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. Die functioneert namelijk veel beter als iedereen mee kan doen. Het is dus niet alleen een persoonlijk probleem, maar een probleem van ons allemaal. We roepen iedereen op om deze week te helpen. U ook! En uw buurman. Vriendin. Collega. Sportclub. Zo zetten we samen laaggeletterdheid op de kaart.

Kijk voor meer informatie op weekvanlezenenschrijven.nl.