Voorontwerp bestemmingsplan Groeneweg 3 Noordhoek ter inzage

Geplaatst: 26-8-2020

Tot en met woensdag 7 oktober ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan Groeneweg 3 in Noordhoek ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt kleinschalige bedrijvigheid en 14 nieuwbouwwoningen mogelijk op deze locatie. In totaal worden het 12 rijwoningen, waarvan 6 hoekwoningen en 6 tussenwoningen. De overige twee woningen kunnen zowel vrijstaand als twee-onder-één-kap zijn. 

Positief nieuws

Mijn wens is om kwalitatieve, duurzame woningen toe te voegen aan Noordhoek. Ik ben dan ook heel blij te kunnen berichten dat de eerste formele stappen worden gezet naar realisatie hiervan”, licht initiatiefnemer Coppens toe. Wethouder Désirée Brummans voegt daar verhugd aan toe: “ik ben blij dat er na enige voorbereidingstijd, samen met de initiatiefnemer, de eerste stappen worden gezet voor realisatie van woningbouw op deze locatie. Een mooie diversiteit van gasloze woningen voor verschillende doelgroepen”

Publicaties

Het plan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Iedereen kan tot en met 7 oktober inspreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie kan gericht worden aan burgemeester en wethouders van Moerdijk onder vermelding van “voorontwerp reactie bestemmingsplan Groeneweg 3, Noordhoek” of via info@moerdijk.nl. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hiertegen kan iedereen vervolgens zogenoemde zienswijzen indienen.

Informatieavond

Tijdens de terinzagelegging is er op dinsdag 15 september een informatieavond in Noordhoek. Deze informatieavond vindt op basis van inschrijving plaats vanwege de coronamaatregelen. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor 12 september door een mail te sturen naar thomas.korsmit@moerdijk.nl. Het tijdstip van de informatieavond wordt persoonlijk aan belangstellenden gecommuniceerd. Dit vanwege de groepsgrootte en de coronarichtlijnen. Tijdens deze avond krijgen belangstellenden een toelichting op het voorontwerp en is er de mogelijkheid om mondeling in te spreken.