Lokale lasten in 2021

Geplaatst: 18-12-2020

Op 17 december stelde gemeenteraad de belastingverordeningen vast. Daarmee is duidelijk wat de lokale lasten in 2021 zijn.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Iedere eigenaar van een onroerende zaak betaalt OZB. Dit zijn bijvoorbeeld woningen en winkelpanden. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw pand. Onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde. In Moerdijk blijft het gemiddeld te betalen OZB bedrag in 2021 gelijk, er is alleen sprake van een inflatiecorrectie van 1,8%. Wijkt de stijging van het specifieke onroerend goed af van de gemiddelde stijging dan heeft dit uiteraard effect voor de individuele aanslag.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Met deze heffing betaalt de gemeente de kosten van de afvalverwerking en rioolvoorziening. In Moerdijk heeft de gemeenteraad gekozen voor het principe van volledig kostendekkende tarieven voor deze diensten die de gemeente levert. De gemeente brengt de daadwerkelijk kosten (maar ook niet meer dan dat!) in rekening. In 2021 stijgt de rioolheffing met 1,8% (alleen inflatiecorrectie). De afvalstoffenheffing stijgt met 15,2%. Dat laatste is een landelijke tendens. Gemeentes moeten namelijk meer geld betalen voor afvalverwerking. Ook zijn de kosten voor de milieustraat hoger geworden, ook doordat er tijdens de coronaperiode veel meer gebruik van is gemaakt.

Totaal

In totaal stijgen de gezinsgebonden heffingen (OZB, afval en riool) hierdoor in 2021 met gemiddeld 6,57%. Voor een huishouden met een eigen woning komt dat bij een gemiddelde woningprijs neer op zo’n € 4,00 per maand. Daarmee is Moerdijk nog steeds een relatief goedkope gemeente.