Moerdijkregeling bereikt doelen

Geplaatst: 23-12-2020

De Moerdijkregeling is erg succesvol geweest voor dorp Moerdijk en bereikt alle hoofddoelen. Dat blijkt uit de stand van zaken, die in opdracht van de gemeente Moerdijk en Havenbedrijf Moerdijk werd gemaakt door Brink Management/Advies. De regeling werd ruim vijf jaar geleden geïntroduceerd om de toekomst van het dorp zeker te stellen.

De Moerdijkregeling biedt woningeigenaren in het dorp de zekerheid dat ze hun pand altijd voor 95% van de taxatiewaarde kunnen verkopen aan de gemeente. Ze is bedoeld om bewoners te behouden en nieuwe inwoners aan te trekken. Dat is gelukt, is de conclusie. Er is financiële zekerheid doordat er een vangnet is gecreëerd voor de verkoopbaarheid van woningen. Ook heeft de regeling een belangrijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en de sociale structuur in het dorp.

Steeds minder nodig als vangnet

Het aantal aanmeldingen voor de regeling neemt sinds 2016 jaarlijks af. In 2015 werd het maximumaantal deelnemers per jaar (25) nog wel bereikt. Op het ‘hoogtepunt’ in 2017 had de gemeente Moerdijk 68 woningen in bezit (op een bestand van ruim 300 koopwoningen). Op dit moment (december 2020) zijn dat er nog maar 9. Dat sterkt de indruk dat de waardeontwikkeling van woningen in Moerdijk inmiddels redelijk in de pas loopt met die van woningen elders. Conclusie: de regeling blijkt steeds minder nodig als vangnet voor de woningmarkt in Moerdijk en wordt langzaam steeds meer overbodig. In 2030 vergoedt het Havenbedrijf de tot dat moment voor deze regeling gemaakte kosten aan provincie en gemeente. Directeur Ferdinand van den Oever: “We zijn blij dat we als havenbedrijf op deze manier kunnen bijdragen aan de vitaliteit van het dorp Moerdijk en een goede balans tussen economie en leefbaarheid.”

Nieuwe dorpelingen

Uit de stand van zaken blijkt ook dat het wegtrekken van inwoners uit het dorp is gestopt en dat de Moerdijkregeling juist nieuwe bewoners aantrekt. Het merendeel van de nieuwe dorpelingen komt uit andere plaatsen in de gemeente Moerdijk, maar een belangrijk deel komt van buiten Noord-Brabant: bijvoorbeeld Dordrecht, Rotterdam en verder.

Jonge(re) gezinnen aantrekken

De gemeente hoopte met de Moerdijkregeling ook vooral jonge(re) gezinnen aan te trekken. Die kunnen een bijdrage leveren aan het in stand houden van voorzieningen en het verenigingsleven, belangrijk voor de leefbaarheid en sociale structuur. Ook dat doel is bereikt: de grootste groep kopers van de woningen is tussen 26 en 35 jaar. Dat heeft al een positieve invloed op het aantal leerlingen van de basisschool in het dorp, dat stijgt sinds een paar jaar, terwijl het op veel andere scholen in de gemeente juist daalt.

“Erg blij en tevreden”

“Hier kan ik natuurlijk alleen maar erg blij en tevreden mee zijn”, reageert burgemeester Jac Klijs. “Toen we de Moerdijkregeling introduceerden werden nogal wat wenkbrauwen opgetrokken, want was dit niet veel te ambitieus en zou het wel werken, zo’n aankoopregeling? Ja dus. Sterker nog: toen las ik in een krantenkop dat Moerdijk ‘een verloren dorp’ zou zijn. Daar heeft nu niemand het meer over.”

“Belangrijke steunpilaar voor het dorp”

“En behalve de Moerdijkregeling hebben we natuurlijk nog meer gedaan om wonen in dorp Moerdijk nu en in de toekomst aantrekkelijk te maken”, vult wethouder Désirée Brummans aan. “Er is een multifunctioneel nieuw dorpshart gecreëerd en diverse plekken in het dorp zijn opgeknapt. En hier blijft het niet bij. Er zijn bijvoorbeeld nieuwbouwplannen op het braakliggend terrein aan de Steenweg en we gaan de oude haven nog in orde brengen.”