Resultaten enquête Havenfront Willemstad

Geplaatst: 9-12-2020

Pas geleden vroeg de gemeente de inwoners van Willemstad naar hun mening over de ontwikkeling van het Havenfront, het braakliggend terrein aan de Lantaarndijk. De resultaten van het onderzoek zijn binnen.

In totaal hebben 452 inwoners/werknemers/ondernemers de vragenlijst volledig ingevuld. Dank aan iedereen die heeft meegedaan! Het hoge aantal deelnemers (39%) laat zien dat ‘Willemstad’ betrokken is bij het onderwerp. En door het grote aantal deelnemers kunnen we ook betrouwbare uitspraken doen. De resultaten van het onderzoek leest u in deze factsheet.  

Hoe verder?

De enquête-uitkomst gaan wij analyseren en vervolgens verwerken in een uitgangspuntennotitie. De uitgangspuntennotitie leggen we in maart 2021 voor aan de gemeenteraad. Daarna is het aan de ontwikkelaar en de stadstafel om aan de hand van die kaders in overleg te gaan over een aangepast plan.