Verkeersveiligheid basisscholen onder de aandacht bij jeugd en ouders

Geplaatst: 15-12-2020

Gemeente Moerdijk blijft in 2021 investeren in verkeersveiligheid door onder andere het provinciale scholenproject Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) bij basisscholen voort te zetten. Hiermee kunnen de deelnemende scholen activiteiten uitvoeren om het verkeersgedrag en de verkeersbewustzijn bij kinderen en ouders te verbeteren.

Kinderen blijven een kwetsbare groep in het verkeer. Op dit moment doen 18 basisscholen in de gemeente Moerdijk mee aan dit project.  

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de Zebra. “Dit label toont aan dat een school zich inzet voor verkeers-educatie en verkeersveiligheid rond de school”, licht wethouder Danny Dingemans toe. De gemeente beschouwt veiligheid in dit geval verkeersveiligheid als één van haar kerntaken. Door aandacht te blijven geven aan verkeersveiligheid in onder andere het onderwijspakket vanuit het project Brabants Verkeersveiligheidslabel. “Het doel is om te komen tot een verbetering en bewustwording van ons gedrag in het verkeer”, aldus Dingemans.

Verkeerslessen en verkeersprojecten

Het label toont aan dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Daarnaast zijn verkeersouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. 

18 basisscholen doen mee

Op dit moment doen 18 basisscholen in de gemeente Moerdijk mee aan het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). De basisscholen vinden, net als de gemeente en de provincie, het belangrijk om door te blijven gaan met verkeerseducatie en voorlichting.  De scholen die meedoen zijn:Het Kompas in Heijningen, De Arenberg, De Boemerang, De Neerhof en De Regenboog in Zevenbergen, De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek, Aventurijn in Standdaarbuiten, De Klaverhoek in Moerdijk, De Molenvliet, Het Palet, Het Bastion en De Rietvest in Klundert, De Singel en Willem de Zwijger in Willemstad, De Springplank, Julianaschool en de Kennedyschool in Fijnaart en de Maria-school in Langeweg.

Activiteitenplan BVL

In het BVL project trekken scholen, gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de politie gezamenlijk op. De scholen dienen een activiteitenplan in, waarin ze aangeven wat ze gaan organiseren om ouders en kinderen bewust te maken van verkeer en vervoer. De activiteiten per school kunnen verschillend zijn. De ene school schaft lesmateriaal aan zoals verkeersmethodes, werkboekjes en videomateriaal. Weer een andere school realiseert een verkeersplein op het schoolplein. Verder zijn er praktische verkeersactiviteiten, zoals ‘Dode-hoek-project’ en het ‘Op voeten en fietsen naar schoolproject’. 

Gemeente Moerdijk ondersteunt de plannen van de scholen met een financiële bijdrage van €32.033 (dit bedrag komt voort uit een normbedrag per leerling). Net als voorgaande jaren heeft de gemeente Moerdijk voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd. Het bedrag dat het college ter beschikking heeft gesteld is niet bedoeld voor de fysieke maatregelen (zoals aanpassen van wegen) die de gemeente rondom de scholen neemt. Het gaat bij dit project specifiek om verkeerseducatie en voorlichting om het gedrag in het verkeer van weggebruikers te verbeteren.