Informatieavond Klundert oneigenlijk grondgebruik

Geplaatst: 11-2-2020

De gemeente Moerdijk heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van gemeentegrond door particulieren en bedrijven. Zo’n 450 inwoners blijken gemeentegrond te gebruiken voor privédoeleinden, bijvoorbeeld als tuin. Dit gebeurt al dan niet bewust. De gemeente maakt op dit moment afspraken met de gebruikers. Zij krijgen - waar mogelijk - de optie om de grond te kopen of in uitzonderlijke gevallen te huren. Als het gebruik van de gemeentegrond onwenselijk is, moet de grond worden ontruimd.

Bewonersavond Klundert

Per kern organiseren we een bewonersavond over de opzet van de actie, de mogelijkheden, de voorwaarden en de prijs. Daarna ontvangen gebruikers een brief over welke mogelijkheden wij hen aanbieden. Op 13 februari 2020 staat de infomatieavond voor Klundert gepland in De Niervaeart van 18.30 – 20.00 uur. Inwoners van wie wij het vermoeden hebben dat ze gemeentegrond in gebruik hebben waarover nog geen afspraken zijn gemaakt met de gemeente, hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom, aanmelden is niet nodig.
Lees meer.