Regio West-Brabant raadpleegt gemeenteraden over Regionale Energiestrategie

Geplaatst: 5-2-2020

Samen met overheden in West-Brabant werkt Moerdijk aan een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen, duurzame energie kunnen opwekken en onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. In de Contourennotitie RES staan de belangrijkste keuzes die de regio wil maken. De komende tijd raadplegen we hierover alle gemeenteraden, waaronder die van Moerdijk. De doelen voor Moerdijk zijn goed haalbaar. 

In Nederland maken 30 regio’s een eigen RES. Dat doen we in West-Brabant met stakeholders en inwoners. Zo maken we samen verstandige keuzes voor een duurzame regio, waarin mensen prettig wonen, werken en recreëren. Alle gemeenten dragen bij om de duurzame doelen te behalen. 

Wat betekent dit voor de gemeente Moerdijk?

In de gemeente Moerdijk is al veel opwek van duurzame elektriciteit gerealiseerd en gepland. Zo zijn er al veel windmolens, veel zonnepanelen op grote bedrijfsdaken en een groot zonnepark van Shell. Bovendien is al subsidie gegeven voor circa 100 hectare aan zonnepanelen op grote daken. Omdat de gemeente hiermee al een flinke bijdrage levert aan de regionale doelen, is onze extra opgave tot 2030 goed haalbaar. 

Geen nieuwe windmolens 

Tot 2030 worden in dit plan géén nieuwe windparken in de gemeente gepland, bovenop de al geplande windparken bij Zonzeel, Klaverpolder en het Industrieterrein Moerdijk. Wel worden bestaande windmolens op de Volkeraksluizen en langs de Sabinadijk mogelijk vervangen door nieuwe molens die meer energie opwekken. Dit zijn de windmolens ten westen van de A29. In 2013 heeft de raad besloten dat er geen hogere windmolens mogen komen ten oosten van die snelweg.

Geen verplichte extra zonneparken

Moerdijk hoeft volgens dit plan tot 2030 geen extra zonneparken op land te bouwen. Wel zien we kansen voor zonneparken bij bestaande of geplande windmolenparken. Het is namelijk goedkoper voor de maatschappij om zonneparken en windparken op dezelfde kabel aan te sluiten. Wettelijk gezien mag dit nog niet, maar we verwachten dat dit nog dit jaar verandert. Wanneer we windmolens en zonnepanelen op één aansluiting mogen combineren, zien we hier kansen voor in Moerdijk. Er zijn echter nog géén concrete plannen. 

Vervolg

De komende tijd raadplegen we de gemeenteraad over de Contourennotitie RES. In mei 2020 wordt vervolgens de Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant ter vaststelling aangeboden aan alle betrokken gemeenteraden.