‘Samen is Wijs’ wordt ‘Samen in OnS Moerdijk’

Geplaatst: 4-3-2020

De afgelopen jaren is met groot succes het project ‘Samen is Wijs’ uitgevoerd. Het project richtte zich op het voorkomen van eenzaamheid en het geven van ondersteuning waar mogelijk. De gemeente Moerdijk, Surplus en OnS Moerdijk hebben de handen ineengeslagen om het project in 2020 voort te zetten onder de nieuwe naam Samen in OnS Moerdijk. Door deze samenwerking versterken we de kennis en het aanbod in zorg en welzijn. Hierdoor kunnen we onze inwoners de aandacht en ondersteuning geven die passend is.

In het kort

  • In het kader van Samen in OnS Moerdijk gaan vrijwilligers op huisbezoek bij ouderen in de gemeente.
  • Moerdijkers van 75 jaar of 83 jaar, ontvangen een brief met de vraag of zij een huisbezoek op prijs stellen. Dit geldt ook voor mensen van 55+ die kortgeleden hun partner verloren.
  • Met Samen in OnS Moerdijk wil de gemeente de zelfredzaamheid, gezondheid en het welzijn van ouderen bevorderen.

Twee keer per jaar een ronde

Twee keer per jaar plannen de vrijwilligers van Samen in OnS Moerdijk een ronde huisbezoeken. De vrijwilligers zijn de ogen en oren van Moerdijk. Zij signaleren bij de groeiende groep kwetsbare Moerdijkers of ze het nog op eigen kracht redden. Blijkt dat niet meer te lukken, dan verwijzen de vrijwilligers hen door naar de juiste instanties.

Wij zoeken nog vrijwilligers! 

Voor het bezoeken van deze inwoners zijn we op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers die graag willen helpen. Je krijgt van ons natuurlijk de nodige trainingen, handvatten en een onkostenvergoeding. Daarnaast bepaal jij zelf hoeveel bezoeken je wilt doen en in welke woonplaatsen je inzetbaar bent. Je komt in een leuk team die zich inzet om onze dorps- en stadsgenoten een steuntje in de rug te geven. Mocht je meer informatie willen en/of willen aanmelden, dan kan je contact opnemen met Boudewijn in ’t Veld van Surplus. Hij  is bereikbaar van maandag tot en met donderdag via telefoonnummer 0168-35 05 00 of mail naar boudewijn.intveld@surplus.nl. Je wordt dan zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor kennismakingsgesprek. 

Reacties van vrijwilligers

Enkele reacties van de vrijwilligers die dit jaar meedoen: 

“Het is zo fijn als je iemand kan helpen, ook al is het maar iets kleins.”
“Als ik zelf hulp nodig zou hebben, dan zou ik het enorm op waarderen als er ook bij mij iemand langskomt.”“Dat luisterend oor, dat maakt al zo veel uit!” 
“Ik vind het prachtig dat ik hierin een bijdrage mag leveren, dan doe ik iets direct voor mijn medemens.”