Danny Dingemans benoemd tot wethouder in Moerdijk

Geplaatst: 30-1-2020

Unaniem heeft de gemeenteraad van Moerdijk Danny Dingemans (41) per 1 februari 2020 benoemd tot wethouder van de gemeente Moerdijk. Dingemans legde de belofte af ten overstaan van burgemeester Jac Klijs, de gemeenteraad, wethouders en belangstellenden. Dingemans volgt Thomas Zwiers op.

De nieuwe wethouder is sinds 2010 voor de VVD actief in de Moerdijkse politiek. Eerst als burgerlid en vanaf 2014 als raadslid en fractievoorzitter. Danny Dingemans is docent sociale wetenschappen en blijft één dagdeel per week college geven aan de Fontys Lerarenopleiding in Tilburg.

Danny Dingemans kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan met de portefeuille van zijn voorganger Zwiers: economie, werk & inkomen, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en mobiliteit. “Belangrijke thema’s waarmee we volop kunnen inzetten op het versterken van de economische kansen. Op grote schaal als het gaat over de economische motor die gemeente Moerdijk voor de regio is. Op middelgrote schaal door de economische structuren in de woonplaatsen te ondersteunen en te bouwen aan vitale centra. Op de schaal van het individu door mensen die het financieel zwaar hebben te ondersteunen en te helpen om volwaardig mee te kunnen doen. Samen met de coalitiepartners ga ik mij inzetten om de doelen van het ambitieuze coalitieakkoord te realiseren.”

De nevenfuncties van Zwiers worden overgenomen door Dingemans. Zo gaat hij de gemeente vertegenwoordigen als aandeelhouder van het Havenbedrijf Moerdijk en wordt hij lid van het bestuur van Werkplein Hart van West Brabant. Ook neemt hij zitting in het bestuur van het Werkvoorzieningsschap West-Brabant.

Danny is getrouwd, heeft drie kinderen en woont in Noordhoek. Naast zijn baan is hij als vrijwilliger verbonden aan Scouting Nederland.

Afscheid Thomas Zwiers

De raad nam donderdagavond afscheid van wethouder Thomas Zwiers.Namens de raad en het college bedankte burgemeester Jac hem voor zowel vier jaar raadswerk als zijn inzet en ambitie gedurende zes jaar wethouderschap. “Persoonlijk heb ik zeer plezierig samengewerkt en vastgesteld dat Thomas een geweldige drive had de gemeente en de gemeenschap te dienen. Ik wens hem veel succes met zijn nieuwe carrièrestap als zelfstandige ondernemer”, aldus burgemeester Klijs.