Eenduidige bestuurlijke aanpak van drugscriminelen binnen het politiedistrict De Markiezaten

Geplaatst: 30-1-2020

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen slaan de handen ineen bij de bestuurlijke aanpak van drugscriminelen. De aanpak rondom het sluiten van drugspanden wordt voortaan eenduidig uitgevoerd. Het maakt niet meer uit in welke gemeente de drugscrimineel actief is. Binnen het politiedistrict De Markiezaten gelden overal dezelfde uitgangspunten in de aanpak en sluitingstermijnen voor drugspanden.

Strafrecht

Drugscriminaliteit wordt door de politie en het openbaar ministerie strafrechtelijk aangepakt. Vaak resulteert dat in een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete en inbeslagname van drugs en drugskapitaal. Deze aanpak is gericht op het straffen van de persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd.

Bestuursrecht

De Opiumwet biedt burgemeesters de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden als er drugs in een pand worden aangetroffen of als er voorbereidingshandelingen met betrekking tot drugs in een pand plaatsvinden. Daarbij is niet van belang wie de overtreding heeft begaan. Het maakt niet uit of het de eigenaar, de huurder, de bewoner of een derde is. De bestuurlijke maatregel is geen straf maar een maatregel. Die maatregel is er op gericht om de rust in de omgeving te herstellen en om de aanloop naar een drugspand door telers, dealers, klanten en bezoekers te stoppen. Ook eventuele (brand-) gevaarlijke situaties worden door de sluiting tegengegaan. Door samen afspraken te maken over de sluitingstermijnen, trekken de burgemeesters uit het politiedistrict de Markiezaten samen één duidelijke lijn. Niet alleen voor wetsovertreders, maar ook voor handhavingspartners en overige betrokkenen.

Verdere samenwerking

De acht gemeenten van politiedistrict De Markiezaten hadden al gezamenlijk een integraal veiligheidsplan, waarin de gezamenlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit een onderdeel is. Nu zijn ook de sluitingstermijnen voor drugspanden in alle acht gemeenten gelijk getrokken, wat voorheen nog niet het geval was. De afspraken gelden ook voor het sluiten van drugspanden waar voorbereidingshandelingen plaatsvinden. Denk daarbij aan een hennepkwekerij in aanbouw of een drugslaboratorium waar halffabricaten worden gemaakt.