Waarderingskamer geeft toestemming voor WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen 2020

Geplaatst: 9-1-2020

De Waarderingskamer heeft aan de gemeente Moerdijk toestemming gegeven de WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen voor het jaar 2020 te verzenden. De kamer is toezichthouder op de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken. Het is een toestemming die elk jaar wordt gegeven en een bevestiging van het feit dat de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de wet WOZ op orde heeft. 

De Waarderingskamer geeft aan dat de opgave die de gemeente heeft ingediend, in samenhang met de overige informatie over de gemeente Moerdijk, vertrouwen geeft dat de kwaliteit van de taxaties voldoende wordt geborgd. Eind februari zullen de WOZ-beschikkingen en gecombineerde aanslagen door de Belastingsamenwerking West-Brabant worden verzonden. De tarieven zijn te vinden op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant.