Nieuws juni 2020

Nieuws juni 2020

woensdag 1 juli 2020

In gesprek met Irene van Tetering, Praktijkondersteuner in Zevenbergen, gemeente Moerdijk, over de Mantelzorgtest...

dinsdag 30 juni 2020

Gemeente Moerdijk start met de selectie van een bureau dat (ons) gaat helpen met het opstellen van een ‘Centrumvisie Fijnaart’. De visie moet leiden tot één of meerdere ontwikkelscenario’s. De uiteindelijke......

dinsdag 30 juni 2020

Deze morgen is in Klundert een nieuwe voetgangersbrug tussen Rondeel en 't Magesijn geplaatst. Een opluchting voor velen, want dat de oude brug een half jaar afgesloten is geweest was vervelend. Dat......

vrijdag 26 juni 2020

Woonkwartier en KOERS ondertekenden de startovereenkomst voor het bouwen van 12 appartementen in Zevenbergschen Hoek. Via een teamsmeeting woonden verschillende mensen dit feestelijke moment bij.......

donderdag 25 juni 2020

Om te weten hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning ervaren hebben we hier over 2019 weer een onderzoek naar laten uitvoeren door I&O Research. Op advies van de Wmo raad hebben we in......

donderdag 25 juni 2020

Het aantal panden in Moerdijk dat voldoet aan alle brandveiligheidseisen is de afgelopen jaren gestaag gestegen. En het aantal bedrijven in Moerdijk dat de milieuregels naleeft steeg ook. Moerdijk......

donderdag 25 juni 2020

Ter gelegenheid van de lintjesregen 2020 ontvingen vijftien inwoners van de gemeente Moerdijk een Koninklijke Onderscheiding....

maandag 22 juni 2020

Met ingang van 15 juni heeft het kabinet weer een aantal maatregelen versoepeld, die waren afgekondigd om het coronavirus te beperken. Aansluitend daarop heeft de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant......

maandag 22 juni 2020

Op een stralend zonnige zaterdagmiddag mocht een groep enthousiaste, betrokken gastouders uit de gemeente Moerdijk hun welverdiende certificaat VE-in-Zicht in ontvangst nemen. De afgelopen maanden is......

vrijdag 19 juni 2020

Nadat eerder het speelruimteplan al vorm kreeg in met name Fijnaart en Heijningen, is er in de afgelopen maanden hard gewerkt in Willemstad, Moerdijk en Zevenbergen Krooswijk. Hier werden in totaal 24......

donderdag 18 juni 2020

Heeft uw tuin ook te lijden onder de droogte? Of had u zelf veel last van de hitte vorig jaar? Of heeft u juist wateroverlast gehad door harde regenbuien? Extreme weersomstandigheden komen steeds......

donderdag 18 juni 2020

Mantelzorgers, zij zijn van onschatbare waarde! Als blijk van waardering ontvangen zij een cadeaubon van € 35,00 per mantelzorger. Deze bon is te besteden bij verschillende lokale ondernemers, het......

dinsdag 16 juni 2020

De brug tussen de Grintweg en de Kloosterstraat in dorp Moerdijk wordt niet vervangen door een nieuwe, maar is voortaan alleen nog te gebruiken door fietsers en voetgangers. Auto’s met bestemming in......

maandag 15 juni 2020

Met ingang van 15 juni is een nieuwe Noodverordening voor de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant van kracht. Deze regels gelden dus ook voor de gemeente Moerdijk....

vrijdag 12 juni 2020

Heeft corona invloed op bouwen en wonen? Hoe gaat het in deze tijd met het ophalen van afval of onderhoud van groen in de gemeente? Of heb je een andere vraag over het werk van de gemeente?...