30 juni: Moerdijkse Klimaatdialoog

Geplaatst: 9-6-2020

Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Ook de gemeente Moerdijk heeft plekken die kwetsbaar kunnen zijn voor hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen. De site klimaatanalysemoerdijk.nl brengt ze in kaart. Maar welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen echt noodzakelijk? En wie gaat wat doen? Waar liggen de kansen? Hierover gaat de Moerdijkse klimaatdialoog op 30 juni. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Tijdens de dialoog gaat de gemeente in gesprek met inwoners en partners als het Waterschap Brabantse Delta, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Surplus en Havenbedrijf Moerdijk. De gemeente wil zo tot een beleid voor en door inwoners komen. 

Bijeenkomsten met meer dan 30 mensen zijn nog niet toegestaan. Daarom organiseren we de bijeenkomst virtueel, via het programma Zoom.

Programma

 • 19.45 uur: aanmelden
 • 20.00 uur: Welkom door dagvoorzitter Ivette van der Linden
 • 20.05 uur: Belang van klimaat door wethouder Désirée Brummans
 • 20.10 uur: Presentatie door Thomas Jansen, landschapsarchitect en klimaatexpert +   mogelijkheid om vragen te stellen
 • 20.50 uur: Korte pauze
 • 21.00 uur:  Drie gespreksrondes over:
  1. Gezond leef-, werk- en leerklimaatHoe gaan we om met langere periode van hitte, wateroverlast en extremer weer? Wat betekent dat voor de inrichting van pleinen, straten en je bedrijfsomgeving? En hoe beschermen we kwetsbare groepen zoals ouderen en schoolkinderen?
  2. Klimaat en het productielandschap 2.0Het klimaat gaat verschuiven. Hoe ziet de toekomst er voor boeren uit? Liggen er kansen voor andere teelten? Wat betekent de klimaatverandering voor bedrijventerreinen?
  3. Samen met de natuurHoe gaan we om met de nieuwe natuur: klimaatbossen, voedselbossen, tijgermug, eikenprocessierups? Hoe krijg je meer bijen in je tuin om overlast door wespen te voorkomen?
 • 21.45 uur: Toelichting vervolgproces door wethouder Désirée Brummans
 • 22.00 uur: Einde 

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar klimaat@moerdijk.nl met daarin naam, e-mailadres en woonplaats. Aanmelden kan tot en met 24 juni. Een paar dagen vóór de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een mail met nadere uitleg.